Certificeringsordning på brand- og konstruktionsområdet

Publiceringsdato: 21/12/2019
Fra den 1. januar 2020 skal kommunerne ikke længere udføre den tekniske byggesagsbehandling på brand- og konstruktionsområdet. Dokumentationen af brandsikkerhed og konstruktive forhold i bygninger skal fremover varetages af certificerede rådgivere.

Overgangsperiode


Bygningsreglement 2018 (BR18) og bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet trådte begge i kraft den 1. januar 2018 med en overgangsperiode, der udløber den 31. december 2019.

For brand- og konstruktionsforhold betyder det, at det fra den 1. januar 2020 vil være certificerede statikere og brandrådgivere, der dokumenterer og kontrollerer, at bygningsreglementets tekniske bestemmelser vedrørende brand og konstruktioner er overholdt.

For at der kan blive certificeret et tilstrækkeligt antal statikere, vil der på konstruktionsområdet være en overgangsperiode på 6 måneder. I overgangsperioden vil det være muligt at anvende en statiker, som er anerkendt efter de hidtidige regler i stedet for en certificeret statiker.

Nye vejledninger 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en række nye vejledninger, der bl.a. omhandler, hvordan den certificerede rådgiver skal arbejde, og hvordan dokumentation og kontrol skal udføres.

Oversigt over certificerede brandrådgivere og statikere


Styrelsen har udarbejdet en oversigt over certificerede brandrådgivere og statikere. Oversigten kan findes på Bygningsreglement.dk. Her er det også muligt at finde en oversigt over anerkendte statikere.

Har du spørgsmål til certificeringsordningen?

Hvis du har spørgsmål til certificeringsordningen, kan du orientere dig i styrelsens spørgsmål og svar om certificeringsordningen. Ellers er du velkommen til at kontakte Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen for yderligere information.