Radonniveau for forskellige boligtyper. Bygninger uden en kælder har større risiko for et højt radonniveau, da bygningerne har direkte jordkontakt. Kældre kan altså fungere som en form for buffer mellem jorden og bygningen øvrige etager.

Radon - er din bolig i risikozonen?

Publiceringsdato: 07/11/2019
I dag, den 7. november 2019, er det den europæiske radondag. Radondagen skal sætte fokus på, at alle boligejere bør være opmærksom på radon, da det kan være sundhedsskadeligt i for store koncentrationer. Det er derfor vigtigt at finde ud af, om radon udgør en risiko for dig i din bolig.
Radon er en radioaktiv gasart, der findes i jorden og kan trænge ind i din bolig gennem revner og utætheder i boligens konstruktion. Radon kan hverken lugtes, ses, føles eller smages, men kun måles ved hjælp af radonmålere. En høj koncentration af radon i indeluften kan udgøre en sundhedsrisiko.

Der er særligt fire forhold, som har betydning for radonniveauet i din bolig; din boligs placering, boligens stand, boligens type og dine vaner ift. udluftning og brug af boligen.

Det kan f.eks. være, hvis din bolig er placeret i et område, hvor undergrunden indeholder meget radon. Hvis din bolig har dårlige ventilationsforhold, kan der være større risiko for et højt radonniveau. Det samme gælder, hvis huset har revner, sprækker eller andre utætheder, hvor radon kan sive ind.

Hvilken type bolig, du bor i, kan ligeledes have betydning for, om din bolig har et for højt radonniveau. Der er f.eks. større risiko for et højt radonniveau, hvis du bor i en bygning uden kælder, end hvis du bor i en bygning med kælder. Det skyldes, at bygninger uden kælder har direkte jordkontakt. Kælderen kan altså fungere som en form for buffer mellem jorden og boligens øvrige etager. Det kræver selvfølgelig, at der ikke er utætheder i etageadskillelsen.

Hvis du har mistanke om, at radonniveauet i din bolig er for højt, kan du relativt nemt og billigt få foretaget en radontest. Testen skal bestilles hos en virksomhed, der har specialiseret sig i at måle og analysere radon.

En radontest skal foretages over en sammenhængende periode på mindst 60 dage i perioden den 1. oktober til den 30. april ("fyringssæsonen"). Grunden til at testen skal foretages indenfor disse måneder er, at koncentrationen af radon varierer efter årstiden.

I de kolde måneder trækker der mere kold luft ind i boligen nedefra, og derfor er radonkoncentrationen i boligen højest i disse måneder. Oftest luftes der også mindre ud i de kolde måneder, hvilket kan medføre højere koncentrationer af radon i indeluften.

På Radonguiden.dk kan du få hjælp til at vurdere om din bolig er i risikozonen, læse om hvordan du får radontestet din bolig, samt hvordan du nedbringer et evt. for højt radonniveau.