Forside for rapport om bedre drift, bæredygtigt vedligehold og optimale tilstandsvurderinger

Ny rapport for en mere digital bygningsdrift og et bæredygtigt vedligehold

Publiceringsdato: 15/11/2019
Som led i Strategi for digitalt byggeri har fm3 udarbejdet en rapport, der kaster lys over, hvordan digitale løsninger kan fremme bedre drift og bæredygtigt vedligehold af byggeriet.
Ny rapport udarbejdet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sætter fokus på, hvordan digitale løsninger kan anvendes til gavn for en mere effektiv og bæredygtig bygningsdrift. Rapporten udspringer af Strategi for digitalt byggeri, som bl.a. har fokus på digital drift og vedligeholdelse af byggeriet.

Byggeriets drift og vedligeholdelse er af stor økonomisk betydning og sætter samtidig et stort klimaaftryk. Det forstærkes, hvis driftsprocesserne er ineffektive eller hvis vedligeholdelsen ikke sker rettidigt. Digitale bygningsdata kan understøtte bedre planlægning og effektiv styring, som kan nedbringe omkostninger og øge kvaliteten.   

Rapporten sætter fokus på en række potentialer og barrierer ved digital bygningsdrift og giver yderligere fem løsningsforslag, til hvordan branchen kan styrke brugen af digitale muligheder.

Et af løsningsforslagene er at forbedre betingelserne for brugen af sensorer, der måler og monitorerer data f.eks. om bygningsdeles tilstand, indeklima og energiforbrug. Det kan bidrage til viden om byggeriet, så det f.eks. bliver muligt at forlænge bygningsmaterialers levetid, minimere energiforbruget og forbedre brugeroplevelsen.

Rapporten peger også på, at der skal skabes en standardiseret forståelse af en digital driftsmodel baseret på driftens databehov. På den måde sikres en bedre digital aflevering af byggeriet til driftsorganisationen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil med afsæt i rapporten indgå i drøftelser med branchen om, hvordan en mere omkostningseffektiv og bæredygtig bygningsdrift ved brug af digitale løsninger kan fremmes.
Rapport

Skab bedre drift, bæredygtigt vedligehold og optimale tilstandsvurderinger

Rapporten sætter særligt fokus på, hvordan data kan spille en rolle i mere effektiv drift og vedligeholdelse, og giver fem løsningsforslag til at opnå betydelige økonomiske, miljø- og velfærdsmæssige gevinster.