Legionellaguiden

Sidst opdateret 18/08/2022

Legionellaguiden

Sidst opdateret 18/08/2022
Legionærsygdom er en alvorlig lungebetændelse, forårsaget af bakterien Legionella. Sygdommen der kan være livsfarlig specielt for ældre eller mennesker med svækket immunforsvar. Derfor har Bolig-og Planstyrelsen udarbejdet Legionellaguiden

I de senere år er der observeret en stigning i antallet af anmeldte tilfælde af legionærsygdom. Borgere og professionelle bør derfor kende til bakterien og hvordan man kan forebygge smitte. På siden her kan man derfor finde information, som er målrettet bl.a. borgere, driftsansvarlige og sundhedspersonale. Man kan finde pjecer, en animationsfilm og FAQ henvendt til specifikke målgrupper.

Styrelsen opfordrer til, at informationen bruges og udbredes til relevante kollegaer inden for eksempelvis teknik- og miljøforvaltningerne eller sygehusvæsnet, ligesom borgere også skal være meget velkomne til at dele med familie, venner eller bekendte.

 

På de forskellige undersider kan man skabe sig et overblik over bakterien, smitterisici og forebyggelse af samme. Bolig- og Planstyrelsens anbefalinger om smitteforebyggelse i relation til Legionella kan tages i brug, når der er mistanke om bakterier i vandrør, tapsteder eller diverse typer vandbeholdere. Samtidig gælder forholdsreglerne særligt personer i risikogruppen, som består af ældre og kronisk syge personer.

 

Legionellaguiden kan altså benyttes som vejledning i tilfælde af, at man som eksempelvis privatperson, teknisk servicemedarbejder eller sundhedsmedarbejder, har brug for at tilegne sig eller videregive viden om Legionella. Med en aktiv indsats og de korrekte forholdsregler kan man effektivt nedbringe forekomsten af Legionella-bakterien.

Informationsvideo om Legionella

Informationsvideo om Legionella

Information til borgeren

Sidst opdateret 18/08/2022
Legionærsygdom - hvordan undgår man smitte?

Legionærsygdom er en lungebetændelse forårsaget af bakterien Legionella. Specielt ældre mennesker og personer med svækket immunforsvar, multisygdom eller kronisk sygdom er i risikogruppen. Sunde og raske voksne mennesker kan dog også få legionærsygdom, mens det er meget sjældent at børn får sygdommen.

 

Legionellabakterien kommer ind i kroppen gennem luftvejene og kan efterfølgende sætte sig i lungerne. Indånding af bakterien kan eksempelvis ske, når man er i nærheden af rindende vand, idet noget af vandet bliver forstøvet og dermed spredt gennem luften. Legionellabakterien kan både medføre den omtalte Legionærsygdom og en mildere tilstand kaldet Pontiac feber. Mens legionærsygdom typisk er en svær lungebetændelse, som kan være livstruende for personer i risikogrupperne, så er Pontiac feber en influenzalignende febersygdom, som vil gå over af sig selv.

 

Hvor lever legionellabakterien?

Alle tapsteder, særligt brusebade og vandhaner, er mulige smittekilder, da bakterien vokser i vandrør og diverse vandbeholdere, men specielt i afbrudte og uisolerede vandrør. Legionella vokser i biofilm på indersiden af rør og slanger, når temperaturen i vandet ligger mellem 20°C og 50°C. Risikoen øges, når vandet har været stillestående i længere tid.

 

Legionærsygdom kan være livstruende og derfor er det vigtigt at tage visse forholdsregler for at undgå bakterievækst og dermed risiko for smitte. Det gælder både for raske personer, og specielt for personer i risikogruppen.

 

Forholdsregler om temperatur og gennemstrømning gælder alle tapsteder i et hjem eller andet beboelse, det de hver især kan udgøre en smittekilde.

 

Temperatur og gennemstrømning

Temperaturen i det vand, der kommer til tapstederne fra varmtvandsbeholdere og igennem rør, har betydning for udviklingen af Legionella. Legionella formeres mellem 20°C og 50°C og derfor er det vigtigt, at vandet enten har en konstant temperatur på under 20°C eller over 50°C. Konstant temperatur skal opnås relativt hurtigt, når man tænder for en vandhane. Går der et stykke tid inden en konstant temperatur er opnået, kan man teste med et termometer, om det kolde og varme vand opnår ovenstående temperaturer. Hvis

temperaturerne ikke opnås relativt hurtigt, bør man gå sit vandsystem efter, eventuelt med hjælp fra en fagmand.

 

Manglende gennemstrømning betyder stillestående vand. Man skal eksempelvis lave en gennemskylning af bruseslangen og brusehoved, hvis et brusebad ikke har været brugt i mere end tre-fire dage, da der kan være opstået legionellabakterier i rørene eller slangen med stillestående vand.

 

En gennemskylning foretages ved at tænde for både det kolde og det varme vand hver for sig, og lade det løbe i 3-5 minutter, hvor termostatventiler stilles til henholdsvis det koldeste og varmest mulige vand. Mens vandet løber i forbindelse med en gennemskylning, skal man eventuelt åbne vinduer og forlade rummet, hvis vandet forstøves og spreder sig i rummet. Disse forholdsregler er gode at have i mente før man selv stiller sig ind, eller hjælper andre ind i brusenichen.

Rejser, hotelophold og en tur i sommerhuset

Legionærsygdom pådrages også under rejser og uden for hjemmet. Det er derfor særligt vigtigt at være opmærksom på gennemskylning og vandets temperatur i hanerne, når man eksempelvis tager i sommerhus eller på udlandsophold. Er man i risikogruppen, kan det være en fordel at tjekke temperaturen fra vandhaner og brusere ved ankomst, og gennemskylle brusersystem inden brug.

 

Ved håndtering af eget sommerhus bør man følge ovennævnte forholdsregler om temperatur og gennemstrømning, når sommerhuset ikke har været benyttet - ligesom man bør være opmærksom på sommerhusets varmtvandsbeholdere og spabad. Når sommerhuset lukkes ned for længere tid, bør man tømme varmtvandsbeholder og rør for vand.

 

Legionærsygdom bliver ofte pådraget i forbindelse med rejser til udlandet. Vær derfor særligt på passelig på rejser og foretag en gennemskylning på 3-5 minutter af bruser og vandhaner på destinationen, da man ikke ved hvor længe vandet har stået stille.

 

 

Pjece

Downloade pjece med yderligere information om legionærsygdom.
Pjecen kan desuden nemt printes.

 

Kontakt

Har man mistanke om, at vandet fra tap­steder ikke har de rigtige temperaturer, er det vigtigt at få tjekket varmtvandsbeholderen, cirkulationen og rørene i huset eller bygningen, da der kan være flere kilder til bakterievækst. Kontakt udlejer, VVSer og kommunen.

Information til kommunerne

Sidst opdateret 18/08/2022

Om Legionærsygdom - til kommunerne

LegioLegionærsygdom er en alvorlig lungebetændelse, der kan være livsfarlig specielt for ældre eller mennesker med svækket immunforsvar. Legionærsygdom udvikles som følge af smitte med bakterien Legionella. Derfor vil det være fordelagtigt, at kommunale medarbejdere har generel viden om smitteforebyggelse samt symptomer på Legionærsygdom. Enhver kommune bør derfor have en person med ansvar for Legionella informering og vidensdeling - et sted, kolleger kan søge information, og en som kommunikerer relevant viden til særligt kommunens sundhedspersonale og driftsansvarlige/tekniske servicemedarbejdere som vedligeholder kommunens bygninger.

 

Smitteforebyggelse

For at undgå smitte med legionella bakterien kan man benytte sig af en række forskellige forholdsregler. Forholdsreglerne kan både tages i brug i eget hjem og i forbindelse med pleje af borgere. Sundhedsfagligt personale skal være opmærksomme på symptomer hos borgere, der ligner influenza eller lungebetændelse og temperaturer fra tapsteder. Dertil skal tekniske servicemedarbejdere kende til kende til drift og vedligehold af vandinstallationer og mulige årsager til vækst af legionella. Specifikke vejledninger til vedligeholdelse findes blandt andet i henvisningerne sidst på siden.

 

Legionella vokser hovedsageligt i vandbeholdere, vandrør og tapsteder som for eksempel leder til bruseslanger og vandhaner. Legionella kan vokse ved vandtemperaturer mellem 20°C og 50°C. At holde de rigtige temperaturer og god hygiejne i vandbeholdere og vandrør er essentielt for at undgå bakterievækst.

 

Smitte sker ved indånding af vandpartikler forurenet med bakterien, når partiklerne spredes gennem luften. Det er derfor omkring tapsteder, man kan tage følgende forholdsregler i brug.

 

Hvis (kommunale) bygninger ikke er i brug over et længere stykke tid – for eksempel i forbindelse med ferier – er det vigtigt at foretage en gennemskylning af rør og tapsteder, gerne i forbindelse med en termisk desinfektion samt laves et temperaturtjek før bygningen tages i brug igen.

 

Det kommer sig af, at der vil være forhøjet risiko for vækst af bakterier, da der ikke vil have været gennemstrømning af vand. Forholdsreglerne er særligt vigtige i bygninger, hvor besøgende også går i brusebad, eksempelvis idrætshaller på skoler, svømmehaller med videre, men almindelige vandhaner kan også udgøre en risiko.


Henvisninger

På baggrund af de risici Legionærsygdom medfører, vurderes det fordelagtigt for kommunalt sundhedspersonale samt teknisk service personale, at have viden på området. For yderligere information om Legionærsygdom og håndtering af legionella bakterien kan man besøge nedenstående hjemmesider.

 

Dertil kan Plan- og boligstyrelsens to pjecer til ovennævnte målgrupper om Legionærsygdom fra 2021 downloades på nedenstående link. Pjecen er printvenlig og kan derfor udskrives og hænges op eller videresendes på mail.

 
Ssi.dk
- Pjece: Rørcenteranvisning 017

5 hurtige om Legionærsygdom

Sidst opdateret 18/08/2022

Vandhaner og bruser

Da Legionella vokser i vand med temperaturer mellem 20°C og 50°C, er det vigtigt, at temperaturen i almindeligt brugsvand fra tapsteder ikke udelukkende er lunken - det skal hurtigt kunne blive meget varmt og meget koldt.

 

Risikogruppen

Ældre mennesker og personer med svækket immunforsvar, multisygdom eller kronisk sygdom er i særlig risiko. Sunde og raske voksne mennesker kan dog også få legionærsygdom.

 

Smittekilder

Når diverse tapsteder er tændt, vil luften omkring tapstedet være fyldt med forstøvet vand, det er dog særligt kritisk ved brusere. Det betyder, at man kan være udsat for smitte, hvis man indånder vandet og det indeholder legionella. For at undgå smitte skal man forlade rummet, indtil vandrøret er skyllet igennem efter ca. 3 minutter.

 

Rejser og sommerhus

Vær særligt påpasselig på rejser og sommerhusbesøg og foretag en gennemskylning på 3-5 minutter af bruser og vandhaner på destinationen, da man ikke ved hvor længe vandet har stået stille i rørene.

 

Hjælp og vejledning

Har man mistanke om, at vandet fra tapsteder ikke har de rigtige temperaturer, er

det vigtigt at få tjekket varmtvandsbeholderen, cirkulationen og rørene i huset eller

bygningen, da der kan være flere kilder til bakterievækst. Du kan for eksempel kontakte enten udlejer, VVS og kommunen.

FAQ - Legionærsygdom

Sidst opdateret 18/08/2022
Her finder du ofte stillede spørgsmål samt svar om Legionærsygdom forårsaget af bakterien legionella (oftest Legionella pneumophila).

 

Hvad er Legionærsygdom?

Legionærsygdom er en alvorlig lungebetændelse, der kan være livsfarlig specielt for ældre eller mennesker med svækket immunforsvar. Legionærsygdom udvikles som følge af smitte med bakterien Legionella.

 

Hvem er i risikogruppen for at blive smittet?

Ældre mennesker og personer med svækket immunforsvar, multisygdom og kronisk sygdom er i særlig risiko for at få Legionærsygdom. Sunde og raske voksne mennesker kan dog også få legionærsygdom, mens det er meget sjældent at børn får sygdommen.

 

Hvor lever legionella bakterien?

Legionella er en bakterie, der blandt andet vokser på indersiden af vandrør og vandbeholdere. Bakterien kan opnå høje koncentrationer i stillestående vand og kan vokse i vand med temperatur mellem 20°C og 50°C i eksempelvis køletårne, vandhaner, boblebade, brusere, fontæner og generelt åbne tapsteder, eksempelvis ved spuling.

 

Hvordan bliver man smittet?

Smitte med Legionella kan ske ved indånding af vandpartikler forurenet med bakterien. Ved alle tapsteder kan vand blive forstøvet og bevæge sig rundt i luften og i den sammenhæng blive indåndet.

 

Hvornår skal man tage forholdsregler om smitte i brug?

For at mindske risikoen for smitte er der forskellige forholdsregler, man kan tage omkring tapsteder. Vigtigst er det, at personer i risikogruppen ikke bliver udsat for forstøvet vand fra tapsteder, der ikke har været brugt i mere end tre dage, eller hvor der er mistanke om legionellavækst.


Hvilke forholdsregler skal man tage i brug i forbindelse med bad og brus?

For at undgå ophobning af Legionella kan man tømme bruseslangen efter brug, ved at lade den ligge på gulvet indtil den er tømt og herefter hænge den på plads. Dertil anbefales det, at man jævnligt skifter brusehoved og slange ud.

 

Hvem kontakter man ved mistanke om bakterievækst?

Der kan være flere relevante videnspersoner, som man kan kontakte afhængig af din problemstilling og arbejdssted. Start for eksempel med at høre, om kommunen har en legionellaansvarlig eller gå til en privat rådgivningsvirksomhed. Du kan for eksempel kontakte enten udlejer, VVSer og kommune.