Gebyrer og afgifter på byggeområdet

Sidst opdateret 01/12/2021
Bolig- og Planstyrelsens tilsyn med byggeområdet er finansieret via gebyrer og afgifter.

Til dækning af Bolig- og Planstyrelsens udgifter til bearbejdning af oplysninger om eftersyn og kontrol i henhold til byggelovens § 25 F, stk. 3, betaler forsikringsselskaberne et gebyr.
Gebyret er i 2022 120 kr.


Til dækning af kommunalbestyrelsens udgifter ved behandlingen af ansøgninger i henhold til byggeloven kan kommunalbestyrelsen opkræve et fast gebyr. Gebyret udgør i 2022 maksimalt 1.082 kr.

Til dækning af Bolig- og Planstyrelsens godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand, opkræver Bolig- og Planstyrelsen et gebyr efter regning på baggrund af medgået tid.

Gebyret opkræves løbende for sagsbehandlingen ved ansøgning om godkendelse, opretholdelse af godkendelse og fornyelse af godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand. Gebyr opkræves endvidere for tilbagekaldelse af godkendelse, hvis tilbagekaldelsen skyldes godkendelsesindehavers manglende overholdelse af betingelser for godkendelse.
Timesatsen er i 2022 fastsat til 660 kr.

Bekendtgørelse nr. 2184 af 26/11/2021 fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Bolig- og Planstyrelsen.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1463 af 29/11/2022

Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Social- og Boligstyrelsen

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Social- og Boligstyrelsen

Bekendtgørelse

BEK nr. 2184 af 26/11/2021

Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Bolig- og Planstyrelsen

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Bolig- og Planstyrelsen