Vejledninger om udbud i kommunalt og alment byggeri

Sidst opdateret 01/03/2021
Tre vejledninger med en eksempelsamling om udbud af byggeri i kommuner og den almene sektor skal bidrage til at fremme en effektiv udbudsproces og anvendelsen af fleksible udbudsformer, så der opnås bedre og billigere byggeri.
Udbudslov, som trådte i kraft den 1. januar 2016, muliggør en øget dialog og forhandling mellem bygherre, rådgiver og entreprenør via fleksible udbud. Dette for dels at sikre, at de tilbud der bliver modtaget, er i overensstemmelse med de ønsker, der er til byggeriet, dels at bidrage til omkostningseffektive, innovative samt praktisk gennemførlige løsninger. Samtidig har såvel almene som kommunale bygherrer givet udtryk for, at udbudsreglerne generelt opleves som komplekse.

Med det mål at skabe øget viden og opmærksomhed om de fleksible udbudsformer og - mere bredt - at sætte fokus på at udnytte de mange muligheder, som udbudslovgivningen indeholder, for at opnå en bedre udbudsproces, kan det nye vejledningsmateriale, som er målrettet kommunale og almene bygherrer, ses som supplement til den eksisterende vejledning på området.

Det samlede vejledningsmateriale består af:

  • Vejledning om fleksible udbudsformer i kommunalt byggeri
  • Vejledning om udbud af byggeopgaver i alment boligbyggeri opdelt i hhv. nybyggeri og renovering
  • Eksempelsamling – fælles for begge vejledninger

 

Vejledningerne er tilgængelige i boksen til højre og er produceret af Rambøll for Bolig- og Planstyrelsen.

Vejledning

Udbud af byggeprojekter i alment og kommunalt byggeri

Eksempelsamling til vejledningerne Anvendelse af fleksible udbud i kommunalt byggeri, Udbud af byggeprojekter i alment boligbyggeri (renovering) og Udbud af byggeprojekter i alment boligbyggeri (nybyggeri).

Vejledning

Udbud af byggeprojekter i alment boligbyggeri (renovering)

Vejledning til almene boligorganisationer om den gode udbudsproces.

Vejledning

Udbud af byggeprojekter i alment boligbyggeri

Vejledning til almene boligorganisationer om den gode udbudsproces.