Regelforenkling og vækst

Sidst opdateret 01/03/2021
Bolig- og Planstyrelsen arbejder løbende med at støtte boligministeren med udvikling af byggepolitiske initiativer. Der arbejdes blandt andet med at gøre det lettere at bygge i Danmark og fremme vækst og produktivitet i byggeriet.

Regelforenkling

Med henblik på at gøre det lettere at bygge i Danmark, er der iværksat en regelforenklingsindsats i det samlede lovkompleks, der regulerer byggeriet. Det handler blandt andet om, at der ikke skal ske overregulering eller dobbeltregulering. Reguleringen af brandforhold bliver for eksempel løbende undersøgt, da det er et område, hvor reguleringen er kompleks, og kravene koster mange penge. Eksempelvis er brandkrav og regler for vurdering af brandbelastning for landbrugsbyggeri blevet gjort enklere og lettere med bygningsreglementet 2018. Derudover er der sket en modernisering af byggesagsbehandlingen med afskaffelsen af den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne og indførelsen af en certificeringsordning, hvor certificerede rådgivere skal dokumentere, at bygningsreglementets regler om tekniske forhold vedrørende brand og statik er overholdt. 

 

Vækst i byggeriet

Byggeriet blev hårdt ramt af finanskrisen, men er siden kommet på benene med høj beskæftigelse og stigende omsætning. Der skal holdes fast i den gode udvikling ved at arbejde med at skabe gode rammer for vækst og beskæftigelse i byggeriet i hele landet. Dertil kommer, at det er vigtigt, at danske virksomheder ikke mødes med særlige danske krav og standarder, som stiller dem ringere end virksomheder fra andre lande. Internationale standarder er i den forbindelse et væsentligt redskab til at sikre, at danske virksomheder er konkurrencedygtige. Der fokuseres derfor på at fremme størst mulig harmonisering med regler i Danmarks nabolande inden for byggeriet og fjerne unødvendige danske standarder og reguleringskrav.


Anbefalinger til effektiv byggesagsbehandling

I 2012 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle se på effektivisering af den kommunale byggesagsbehandling.