4. Koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri

Sidst opdateret 23/06/2021
Som led i gennemførelsen af strategien nedsættes et koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri, der blandt andet skal medvirke til at sikre, at strategiens initiativer forankres i de relevante byggefaglige miljøer.

Koordineringsudvalget

Sidst opdateret 22/06/2021

Koordineringsudvalget får en stor opgave med aktivt at drive og understøtte branchens indfrielse af kommende bæredygtighedskrav om LCA og grænseværdi, der indfases fra 2023.

 

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek udtaler: 

Koordinationsudvalget og dialogen med branchens parter bliver helt central for at komme i mål med byggeriets grønne omstilling. Jeg har positive forventninger til, at koordineringsudvalget i årene frem får sikret, at branchen løbende modtager og implementerer strategiens initiativer i fællesskab. Derfor bliver koordineringsudvalget et omdrejningspunkt for at sikre, at hele branchen kan følge med, når vi starter indfasningen af klimakrav til bygninger.

Som formand for koordineringsudvalget har boligministeren udpeget byggedirektør i KAB, Rolf Andersson, der skal stå i spidsen for koordineringsudvalgets vigtige opgaver.

 

Rolf Andersson siger:

Den politisk bredt forankrede strategi om bæredygtigt byggeri udgør en stærk forpligtigelse for byggeriets parter. Vi kan rykke branchen langt, også uden at der opstår opadgående prispres og forstyrrende flaskehalse. Jeg oplever en stor dedikation fra alle i byggeriet til dette og ser frem til et godt og tæt samarbejde.

Koordineringsudvalget holder deres første møde efter sommerferien og skal som udgangspunkt mødes fire gange om året.

 

Følgende organisationer deltager i koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri. 

 

Deltagere i koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri

Formand

Udviklingsdirektør i KAB Rolf Andersson


Deltagere

Boligorganisationernes Landsforening, BL

Brancheforeningen Danske Byggecentre
BUILD, Aalborg Universitet
Bygherreforeningen
Bygningsstyrelsen
Concito
Dansk Beton
Dansk Erhverv
Danske Arkitektvirksomheder
DBI - Brand og sikring
DI Byggeri
Energistyrelsen
Forbrugerrådet TÆNK
Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI
Green Building Council Denmark, DK-GBC
Grundejernes Investeringsfond
Kommunernes Landsforening, KL
Lendager Group
LOGIK & Co.
Parcelhusejernes Landsforening
Realdania
Rådet for Grøn Omstilling
SMVdanmark
TEKNIQ
Teknologisk Institut
Træinformation
Vejdirektoratet
VELTEK
Sekretariat

Bolig-og Planstyrelsen