Udmøntning af strategiens initiativer

Få mere information om udmøntningen af National strategi for bæredygtigt byggeris 21 initiativer, som skal udmøntes de kommende år, via oversigten nedenfor. Oversigten vil løbende blive udbygget efterhånden som initiativerne udmøntes.