Pulje til bæredygtigt byggeri

Sidst opdateret 31/08/2022

Introduktion

Sidst opdateret 31/08/2022

Aftale om udmøntning af pulje til bæredygtigt byggeri

Med Finansloven for 2021 er der afsat en pulje til at fremme bæredygtigt byggeri på 25 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 (50 mio. kr. i alt). Puljen er afsat som følge af National Strategi for Bæredygtigt Byggeri og derfor hænger puljens initiativer tæt sammen med flere initiativer fra strategien. 

 

Der er enighed om, at puljen til bæredygtigt byggeri skal anvendes til indsatser, der bidrager til at understøtte et grønnere og mere bæredygtigt og kvalitetsbevidst byggeri, der samtidig er økonomisk bæredygtigt. Der er endvidere enighed om, at puljen blandt andet skal benyttes til at styrke vejledningen for virksomheder frem mod indfasningen af krav til bygningers klimaaftryk og til at fremme udviklingen af miljødata for byggematerialerne.

De fem initiativer er:

 1. Videnscenter om bygningers klimapåvirkning
 2. Videreudvikling af beregningsværktøjet LCAbyg
 3. Fremme af genbrug af bærende konstruktioner
 4. Fremme af miljøvaredeklarationer (EPD’er)
 5. Styrke omkostningseffektive energirenoveringer

EPD-puljen

Sidst opdateret 10/12/2021
EPD-puljen er en offentlig tilskudsordning, på 15 mio. kr., der støtter producenters og branchens udvikling af EPD’er. ​Puljen skal fremme udviklingen af miljøvaredeklarationer på et marked der i stigende grad har fokus på bygningers miljøpåvirkning.

I maj 2021 blev der indgået en politisk aftale om at afsætte 50 mio. kr. til udvikling af bæredygtigt byggeri. Som en del af aftalen er der afsat 15 mio. kr. i en pulje til fremme af miljøvaredeklarationer (EPD’er) for byggevarer. 

OBS Puljen er ekstraordinært forlænget 

Orientering om EPD-puljen

Fristen for ansøgninger om tilskud til at udvikle en EPD for byggevarer udløb den 30. september 2022.

Bolig- og Planstyrelsen har løbende opgjort de tilbageværende puljemidler og tildelt midler til ansøgere på venteliste. Styrelsen kan pr. dags dato konstatere, at der resterer ganske få midler i puljen, som ikke vil blive fordelt, da der ikke er tilstrækkeligt med ansøgere på venteliste. Der er således midler til nogle ganske få endnu.

Bolig- og Planstyrelsen har derfor besluttet at fastsætte en ny frist den 9. december 2022, med henblik på at afsøge om der er interesse for at ansøge om de sidste puljemidler. Fristen er kort, da puljen også skal kunne afsluttes, og da der ikke forventes at være mange ansøgere. De der måtte være, er således velkomne til at sende ansøgning hurtigst muligt.

Vi gør opmærksom på, at der kun er ganske få midler tilbage, og at det almindelige ventelisteprincip stadig gælder.

Der vil også være en særligt kort frist for at indsende budget. Sidste frist er den 31. december 2022, og således ikke de 90 dage, som ellers fremgår af bekendtgørelsen. Efter 31. december 2022 gives ingen nye påbegyndelsestilsagn, heller ikke selv om der måtte være midler i puljen.

Er man interesseret, bør man derfor sende sin ansøgning hurtigt og være meget opmærksom på at indsende budget hurtigst muligt. Indsend gerne budget, kopi af tilbud fra konsulent, de minimis-erklæring mm., selv om der ikke er modtaget tilsagn endnu.

Puljen giver mulighed for at få dækket op til 50% af udgifterne til udarbejdelsen af EPD'er. 
Der kan søges om max. to produktspecifikke EPD’er pr. producent/virksomhed. Der er sat en grænsen på to for at puljen kan gavne så mange forskellige producenter og produkter som muligt. Yderligere vil der være en maksimal støtte på 150.000 kroner pr. produktspecifik EPD.
En branche kan søge for flere datasæt af branche EPD’er. Der vil være en maksimal støtte på 350.000 kroner pr. brancheorganisation. 
Læs mere om fordelingen af puljens midler i bekendtgørelsen.


Midlerne uddeles efter først-til-mølle princippet, og styrelsen prioriterer dermed ikke yderligere i ansøgningerne, så længe ansøgningskravene er opfyldt. 

Søg om EPD-Puljen:
For at søge om tilskud fra EPD-puljen skal du sende en ansøgning via ansøgningsportalen, Virk.dk , her kan du finde ansøgningsskemaet [linket friviges senest 1. januar 2022].
Bemærk at der kan opleves problemer med portalen ved brug af Safari og visse versioner af Explorer. 

Hvis du er ny på ansøgningsportalen, skal du oprette dig som bruger ved hjælp af NemID. Som ansat i en virksomhed skal du bruge en medarbejdersignatur med nøglekort eller nøglefil. Du kan IKKE bruge dit private NemID. Det er vigtigt, at du er opmærksom på om du registrerer dig som hovedansvarlig (administrator) eller stedfortræder.
Er du stedfortræder, som opretter ansøgningen på vegne af hovedansvarlig, skal du invitere hovedansøgeren til at uploade ansøgningen til endelig indsendelse. Når denne invitation er sendt har stedfortræder ikke adgang til sagen længere og kan derfor ikke indsende ansøgningen endeligt!

Læs mere om medarbejdersignatur med nøglekort.


Sådan søger du:

 1. Ansøgning om tilskud. Når du opretter en ansøgning, skal du vælge om du ønsker at søge om en produktspecifik EPD eller en branche EPD. Derefter skal du på portalen angive nogle grundlæggende oplysninger om dit produkt.
 2. Indsend ansøgningen og download evt. en PDF med portaldata og oversigt over indsendte filer. Der udsendes ikke en automatisk kvittering. 
 3. Ansøgningsprocessen foregår herefter udelukkende via direkte mailkorrespondance med Bolig-og Planstyrelsen. 
 4. Når Bolig- og Planstyrelsen har modtaget ansøgningen udsendes der en mail med instruktioner vedr. næste skridt, samt et sagsnummer, som alle fremtidige mails skal mærkes med
 5. Max. 90 dage efter Bolig-og Planstyrelsens mail (punkt 6.) skal der indsendes tilbud fra: 
  - LCA-konsulent 
  - verifikatoren
  - og programoperatør (skal være tilknyttet paraplyorganisationen ECO-platform - se liste)
  På baggrund af indsendte dokumenter gives der påbegyndelsestilsagn fra Bolig- og Planstyrelsen.
 6. Herefter kan udarbejdelsen af miljøvaredeklarationen(EPD'en) igangsættes. Arbejdet skal være afsluttet senest et år efter påbegyndelsestilsagnet fra Bolig-og Planstyrelsen.
 7. Efter EPD'en er udarbejdet og offentliggjort kan der søges om udbetaling. I den forbindelse skal der indsendes:
  - Faktura for de afholdte udgifter.
  - Dokumentation for, at programoperatøren har udgivet EPD’en. 
 8. Tilskuddet udbetales.


Du kan se eksempler på tidligere udarbejdede EPD'er på ECO-platforms hjemmeside eller på hjemmesider fra andre programoperatører.

 

Relevante links for EPD-puljen

Bekendtgørelsen og vejledning til EPD-Puljen(nyt vindue) 

Statens tilskudspuljer(nyt vindue)

Har du spørgsmål?

Stil dem direkte til epd-pulje@bpst.dk