De ni krav i den frivillige bæredygtighedsklasse

Den frivillige bæredygtighedsklasse

Sidst opdateret 31/08/2022
Boligministeren lancerede den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) 29. maj 2020, som er et centralt element i den grønne omstilling af byggeriet. FBK afprøves i en testfase med en række tilmeldte byggerier frem til ultimo 2023.

Kort om den frivillige bæredygtighedsklasse

Sidst opdateret 31/08/2022

Vejledningen er et frivilligt redskab, som alle bygherrer kan tage i brug og anvende på alle bygningstyper. Bæredygtighedsklassen består af ni bæredygtighedskrav, hvoraf to krav alene retter sig mod boliger som et praktisk værktøj, der kan hjælpe den enkelte bygherre på vej mod et mere bæredygtigt byggeri.


Med et bredt perspektiv på bæredygtighed har klassen fokus på både byggematerialer, opførelse, vedligeholdelse, drift og indeklima. Klassen ser dermed på alle faser i byggeriets livscyklus ud fra et samlet hensyn til både de miljø- og klimamæssige, sociale og økonomiske forhold. 


I testfasen (2020-2023) skal den frivillige bæredygtighedsklasse testes sammen med byggebranchen, og derfor er alle bygherrer inviteret til at afprøve klassen på konkrete byggerier, der færdigmeldes inden 1. november 2023. De praktiske erfaringer fra testfasen vil danne afsæt for en mere bæredygtig regulering. Klassen er derfor et vigtigt skridt i den grønne omstilling af byggeriet.

Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse

Find vejledningen og tilmeld dig testen af den frivillige bæredygtighedsklasse på temasiden Bæredygtighedsklasse.dk