Udviklingsplaner

Sidst opdateret 27/05/2021
For de boligorganisationer og kommuner med et boligområde, der omfattes af kravet om at udarbejde en udviklingsplan, skal der anvendes en skabelon med en række obligatoriske punkter.
Formålet med udarbejdelsen af udviklingsplanen er, at boligorganisation og kommune redegør for, hvordan andelen af almene familieboliger i det pågældende boligområde vil være nedbragt til som udgangspunkt maksimalt 40 pct. inden 1. januar 2030. For at nå det beskrevne mål kan boligorganisationen og kommunen tage en række fysiske tiltag og redskaber i anvendelse og i udviklingsplanen beskrive, hvordan disse i kombination kan nedbringe andelen af almene familieboliger til 40 pct.

Ligeledes er der udarbejdet en vejledning til udarbejdelse af en udviklingsplan og afgrænsning af boligområder. Denne ligger på retsinformation - link til vejledning i højre spalte.

Fælles udviklingsplaner, kommunale udviklingsplaner og ansøgninger om dispensation fra nedbringelseskravet skal sendes til Bolig- og Planstyrelsen på e-mailadressen: bolig@tbst.dk

Udviklingsplaner


Nedenfor følger de udviklingsplaner, Bolig- og Planstyrelsen har modtaget. Udviklingsplanerne er godkendt af ministeren.


Udviklingsplaner

Bolig-, og Planstyrelsen har modtaget en række udviklingsplaner, som er godkendt af ministeren. Se dem i styrelsens publikationsliste.

Indenrigs- og boligministerens afgørelser af dispensationsansøgninger

Indenrigs- og boligministeren kan efter almenboliglovens § 168 a, stk. 3 og stk. 4, i forbindelse med udarbejdelse af en fælles udviklingsplan efter ansøgning dispensere fra kravet om at reducere andelen af almene familieboliger i omdannelsesområder til højst 40 pct. senest i 2030.

Afgørelser af dispensationsansøgninger

Styrelsen har samlet ministerens afgørelser af dispensationsansøgninger i sin publikationsliste.

Indenrigs- og boligministerens afgørelser om områdeafgrænsning

Indenrigs- og boligministeren kan efter almenboliglovens § 61 a, stk. 3, imødekomme anmodninger om at opdele eller udvide boligområder for at sikre, at indsatserne for at bekæmpe parallelsamfund gennemføres der, hvor der er behov. Opdelinger og udvidelser skal således understøtte bekæmpelsen af parallelsamfund.

Afgørelser områdeafgrænsning

Styrelsen har samlet ministerens afgørelser om områdeafgrænsning i sin publikationsliste.

Relevante skabeloner, vejledninger og lovstof

Skema

Skabelon til udarbejdelse af udviklingsplan

For de boligorganisationer og kommuner med et boligområde, der omfattes af kravet om at udarbejde en udviklingsplan, er der udarbejdet en skabelon med en række obligatoriske indholdspunkter, der skal anvendes og udfyldes til dette arbejde.
Rapport/afrapportering

Skabelon for afrapportering af udviklingsplaner 2022

Hvert år skal de Kommuner og Boligorganisationer, der har boligområder på listen over omdannelsesområder, fremsende en status for gennemførelsen af udviklingsplanen til Bolig- og Planstyrelsen. Afrapporteringen skal følge denne skabelon.
Rapport/afrapportering

Skabelon for opgørelse af initiativer i udviklingsplan

I dette Excel-ark opgøres andelen af familieboliger i forbindelse med implementering af udviklingsplanerne.
Rapport/afrapportering

Notat om fremtidig linje for sagsbehandling af årsrapporter 2021

 

Bekendtgørelse

BEK nr. 1354 af 27/11/2018

Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder

Gældende fra

01/12/2018

Bestemmelser vedrørende udviklingsplaner

Bekendtgørelse

BEK nr. 1365 af 29/11/2018

Bekendtgørelse om afgrænsning af boligområder efter § 61 a, stk. 3, i lov om almene boliger m.v.

Gældende fra

01/12/2018

Oversigt over boligområder