Tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri

Sidst opdateret 11/02/2022
Ejere af private udlejningsejendomme med 12 eller flere beboelseslejemål kunne i perioden 2014-2017 søge om tilskud til energirenovering.
  • Puljens størrelse
    50 mio kr. (2017)
  • Ansøgerkreds
    Ejere af private udlejningsejendomme

Relevante skemaer

Sidst opdateret 11/02/2022
Ansøgning

Skema DE (digitalt)

Dokumentation for påbegyndelse af energibesparende arbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri. Skemaet udfyldes af ejeren og vedhæftes skema AE fra et flertal af lejerne.
Ansøgning

Skema UE (digitalt)

Ansøgning om udbetaling af tilskud til gennemførelse af energibesparende arbejder i udlejede private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri.

Baggrund og lovgrundlag

Sidst opdateret 11/02/2022
Bekendtgørelse samt vejledning om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri
Efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri, kunne der i perioden 2014-2017 gives tilskud til udgifter vedrørende følgende aktiviteter:

– Konsulentbistand til partsrådgivning for lejere i forbindelse med forhandling om en aftale med ejeren om gennemførelse af energibesparende arbejder og arbejder vedrørende klimatilpasning.

– Energibesparende arbejder og arbejder vedrørende klimatilpasning i private udlejningsejendomme, der indeholder 12 eller flere beboelseslejemål. Tilskuddet gives til nedsættelse af den lejestigning, som er en følge af, at der gennemføres tilskudsberettigede arbejder omfattet af en aftale mellem ejer og lejere i beboede.

BEK nr. 1165 af 08/10/2015

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Gældende fra

12/10/2015

Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

VEJ nr. 11085 af 26/11/2015