Tilskud til skæve boliger

Sidst opdateret 01/06/2023
Der kan ydes tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper (skæve boliger) samt tilskud til sociale viceværter. Puljen er åben for ansøgninger og ansøgningerne behandles løbende.
  • Puljens størrelse
    15,7 mio. kr. i 2023
  • Tilskuddets størrelse
    Op til 500.000 kr. pr. bolig i et projekt. Derudover kan der søges om tilskud til sociale viceværter.
  • Ansøgerkreds
    Kommuner, boligorganisationer, foreninger, selvejende institutioner m.fl.

Hvem kan søge?

Sidst opdateret 03/12/2019
Boligorganisationer eller lignende kan søge gennem kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune.

Hvad kan jeg søge midler til?

Sidst opdateret 03/12/2019
Der kan ydes tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper.

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Sidst opdateret 03/02/2020
Der ydes op til 500.000 kr. i støtte pr. bolig afhængig af, hvor i landet boligerne etableres.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Sidst opdateret 03/02/2020
Ansøgningen indsendes til Bolig- og Planstyrelsen af bygherren gennem kommunalbestyrelsen.

Ansøgningen sendes til nedenstående mailadresse.

 

Ansøgningsskema og vejledning kan ligeledes hentes nedenfor.

Ansøgning

Ansøgningsskema for tilskud til skæve boliger

Der kan ydes tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper, 'skæve boliger'. Der ydes op til 500.000 kr. i støtte pr. bolig.
Vejledning
Vejledning om tilskud til skæve boliger

Vejledning til ansøgningsskema om etablering af skæve boliger uden tilskud, jf. bekendtgørelse nr. 75 af 28. januar  2020

Ansøgning

Ansøgning om tilskud til social vicevært i skæve boliger

Ansøgningsskema om tilskud til social vicevært i skæve boliger, der er etableret ved nybyggeri eller ombygning eller ved ibrugtagning af eksisterende ejendomme.
Vejledning
Vejledning til ansøgningsskema om tilskud til social vicevært i skæve boliger

Vejledning om hvordan ansøgere udfylder ansøgningsskema om tilskud til social vicevært i skæve boliger.

Ansøgning

Ansøgningsskema om godkendelse til etablering af skæve boliger uden tilskud

Bemærkning at ansøgningen er til etablering af skæve boliger uden tilskud.

Baggrund og lovgrundlag

Sidst opdateret 13/08/2019
De nærmere regler om ordningen findes i bekendtgørelse nr. 75 af 28/01/2020.
Bekendtgørelsen kan ses nedenfor.

Bekendtgørelse

BEK nr. 75 af 28/01/2020

Bekendtgørelse om skæve boliger

Gældende fra

01/02/2020

Bekendtgørelse omhandler muligheden for at søge om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).