Puljeliste

Resultat: 5

Pulje

Øvrige puljer fra Boligaftalen, der administreres af Landsbyggefonden

Ansøgningsfrist

Løbende

Information om øvrige puljer fra Boligaftalen, der administreres af Landsbyggefonden.
 • Ansøgerkreds
  Kommuner og boligorganisationer

Pulje

Engangstilskud til etablering af almene boliger på mindre øer

Ansøgningsfrist

Løbende

Der kan søges om engangstilskud til etablering af almene boliger beliggende på småøerne, de 4 ø-kommuner og Bornholms Regionskommune. Ansøgninger kan fremsendes fra 1. juli 2022 til 30. november 2026, og behandles ved udgangen af hvert kvartal.
 • Puljens størrelse
  Fordelt på to puljer på hhv. 10 mio. kr. og 10 mio. kr.
 • Tilskuddets størrelse
  400.000 kr. (2022)
 • Ansøgerkreds
  Almene boligorganisationer kan gennem kommunalbestyrelsen indsende ansøgning om engangstilskud.

Pulje

Tilskud til skæve boliger

Ansøgningsfrist

Løbende

Der kan ydes tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper (skæve boliger) samt tilskud til sociale viceværter. Puljen er åben for ansøgninger og ansøgningerne behandles løbende.
 • Puljens størrelse
  14,7 mio. kr. (2022)
 • Tilskuddets størrelse
  Op til 500.000 kr. pr. bolig i et projekt. Derudover kan der søges om tilskud til sociale viceværter.
 • Ansøgerkreds
  Kommuner, boligorganisationer, foreninger, selvejende institutioner m.fl.

Pulje

Pulje for etablering af særlige billige almene familieboliger

Ansøgningsfrist

Løbende

Puljens afsæt er at reducere antallet af borgere i hjemløshed. Puljen yder tilskud til etablering af særligt billige almene familieboliger. Ansøgninger kan fremsendes fra 1. juli 2022 til 31. december 2027, og behandles ved udgangen af hvert kvartal.
 • Puljens størrelse
  900 mio. kr.
 • Tilskuddets størrelse
  452.408 kr. pr. bolig i 2023
 • Ansøgerkreds
  Kommuner

Pulje

Pulje vedrørende bidrag til forbedringsarbejder ved fortætning med nye almene boliger

Ansøgningsfrist

Løbende

Formålet med puljen er at tilskynde til en højere grad af fortætning i landets boligafdelinger. Ansøgninger kan fremsendes fra 1. juli 2022 til 30. november 2031,og behandles ved udgangen af hvert kvartal.
 • Puljens størrelse
  Forventet bevilling på 43,7 mio. kr. i 2023
 • Ansøgerkreds
  Almene boligforeninger og offentlige myndigheder
Viser 5 af 5