Puljeliste

Resultat: 7

Pulje

Engangstilskud til etablering af almene boliger på mindre øer

Ansøgningsfrist

Løbende

Der kan søges om engangstilskud til etablering af almene boliger beliggende på småøerne, de 4 ø-kommuner og Bornholms Regionskommune.
 • Puljens størrelse
  Fordelt på to puljer på hhv. 10 mio. kr. og 10 mio. kr.
 • Tilskuddets størrelse
  400.000 kr. (2022)
 • Ansøgerkreds
  Almene boligorganisationer kan gennem kommunalbestyrelsen indsende ansøgning om engangstilskud.

Pulje

Tilskud til skæve boliger

Ansøgningsfrist

Løbende

Der kan ydes tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper (skæve boliger) samt tilskud til sociale viceværter.
 • Puljens størrelse
  14,7 mio. kr. (2022)
 • Tilskuddets størrelse
  Op til 500.000 kr. pr. bolig i et projekt. Derudover kan der søges om tilskud til sociale viceværter.
 • Ansøgerkreds
  Kommuner, boligorganisationer, foreninger, selvejende institutioner m.fl.

Pulje

Øvrige puljer fra Boligaftalen, der administreres af Landsbyggefonden

Ansøgningsfrist

Løbende

Information om øvrige puljer fra Boligaftalen, der administreres af Landsbyggefonden.
 • Ansøgerkreds
  Kommuner og boligorganisationer

Pulje

Pulje vedrørende bidrag til forbedringsarbejder ved fortætning med nye almene boliger

Ansøgningsfrist

Løbende

Formålet med puljen er at tilskynde til en højere grad af fortætning i landets boligafdelinger.
 • Puljens størrelse
  Forventet bevilling på 43,7 mio. kr. i 2023
 • Ansøgerkreds
  Almene boligforeninger og offentlige myndigheder

Pulje

Pulje for etablering af særlige billige almene familieboliger

Ansøgningsfrist

Løbende

Puljen tager afsæt i målet om at reducere antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed. Med puljen gives der mulighed for at yde tilskud til etablering af særligt billige almene familieboliger.
 • Puljens størrelse
  900 mio. kr.
 • Tilskuddets størrelse
  415.800 kr.
 • Ansøgerkreds
  Kommuner

Pulje

Særlig støtte til almene boligorganisationers køb af erhvervsejendomme

Ansøgningsfrist

Løbende

Puljen skal føre til flere betalelige (almene) boliger centralt i byerne og dermed fremme den blandede by.
 • Puljens størrelse
  675 mio. kr. samlet for årene 2023 - 2031
 • Ansøgerkreds
  Almene boligorganisationer

Pulje

keven

Ansøgningsfrist

Løbende

Viser 7 af 7