Puljeliste

Resultat: 14

Pulje

Tilskud til etablering af byhaver

Ansøgningsfrist

Udløbet

Bolig- og Planstyrelsen åbner den 1. oktober 2022 for en pulje, der skal give beboerne i de største byer nemmere adgang til grønne oaser. Puljen støtter etablering af byhaver i gårde og på tagterrasser.
 • Puljens størrelse
  3,4 mio. kr. årligt i 2022, 2023, 2024 og 2025
 • Ansøgerkreds
  Ejerforeninger, andelsforeninger og private udlejere i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg

Pulje

Bidrag til almene boligorganisationers finansiering af erhvervelse af privat udlejningsejendom

Ansøgningsfrist

Udløbet

Puljen til køb af beboelsesejendomme giver mulighed for at få støtte til op til 20 procent af ejendommens værdi i form af et langfristet, rentefrit lån.

 • Puljens størrelse
  313,1 mio. kr.
 • Ansøgerkreds
  Almene boligorganisationers

Pulje

Pulje til midlertidigt tilskud til nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne

Ansøgningsfrist

Udløbet

Puljen tager afsæt i målet med at reducere antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed.
 • Puljens størrelse
  150 mio. kr.
 • Ansøgerkreds
  Kommuner

Pulje

Tilskud til nedsættelse af huslejen på småøerne

Ansøgningsfrist

Udløbet

Der kan søges om tilskud til nedsættelse af huslejen for almene boliger beliggende på småøerne.
 • Puljens størrelse
  6,1 mio. kr. (samlet for årene 2021-2026)
 • Ansøgerkreds
  Almene boligorganisationer kan gennem kommunalbestyrelsen indsen-de ansøgning om tilskud til nedsættelse af huslejen.

Pulje

Tilskud til medfinansiering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger

Ansøgningsfrist

Udløbet

I aftalen af 25. juni 2021 om udmøntning af grøn transportpulje, indgår en pulje på 50 mio. kr., som Bolig- og Planstyrelsen administrerer, til medfinansiering af ladestandere i boligforeninger(almene boligafdelinger, andels- og ejerforeninger).
 • Puljens størrelse
  50 mio. kr.
 • Tilskuddets størrelse
  25% af de samlede tilskudsberettigede udgifter
 • Ansøgerkreds
  Almene boligafdelinger, andelsbolig- og ejerforeninger

Pulje

Tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger

Ansøgningsfrist

Udløbet

Tilskud kan søges til indretning af plejeboliger, så de bliver mere demensegnede, og til handlingsplaner for indretning af demensegnede plejeboliger.
 • Puljens størrelse
  28,5 mio kr.
 • Tilskuddets størrelse
  Op til 25.000 kr. pr. plejebolig
 • Ansøgerkreds
  Ejere af plejeboliger
Liste over ansøgere, formål og tilskud.

Pulje

Pulje til uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

Ansøgningsfrist

Udløbet

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2017 blev der i denne pulje udmøntet 8 mio kr. i 2017 til en målrettet uddannelses- og beskæftigelsesindsats i ghettoer og udsatte boligområder.
 • Puljens størrelse
  8 mio kr. (2017)
 • Tilskuddets størrelse
  2 mio kr. (maksimalt)
 • Ansøgerkreds
  Kommuner og almene boligorganisationer
Der er givet tilsagn til 5 projekter med en samlet ramme på 8 mio kr.:

Fremskudt beskæftigelses- og uddannelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken, Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland

Uddannelses- og jobgaranti i Odense Kommune, Odense Kommune og Civia

Opsøgende jobkonsulent til projekt Trappen, Høje Taastrup Kommune

Flere skal med fra særligt udsatte boligområder, Fredericia Kommune

God Start. Job eller uddannelse, Kolding Kommune

Pulje

Tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri

Ansøgningsfrist

Udløbet

Ejere af private udlejningsejendomme med 12 eller flere beboelseslejemål kunne i perioden 2014-2017 søge om tilskud til energirenovering.
 • Puljens størrelse
  50 mio kr. (2017)
 • Ansøgerkreds
  Ejere af private udlejningsejendomme

Pulje

Tilskud til skæve boliger

Ansøgningsfrist

Løbende

Der kan ydes tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper (skæve boliger) samt tilskud til sociale viceværter.
 • Puljens størrelse
  14,7 mio. kr. (2022)
 • Tilskuddets størrelse
  Op til 500.000 kr.
 • Ansøgerkreds
  Kommuner, boligorganisationer, foreninger, selvejende institutioner m.fl.