Puljeliste

Resultat: 16

Pulje

Særlig støtte til almene boligorganisationers køb af erhvervsejendomme

Ansøgningsfrist

01/10/2023

Puljen skal føre til flere betalelige (almene) boliger centralt i byerne og dermed fremme den blandede by. Puljen har to årlige ansøgningsfrister, henholdsvis den 1. maj og 1. oktober 2023.
 • Puljens størrelse
  675 mio. kr. samlet for årene 2023 - 2031
 • Ansøgerkreds
  Almene boligorganisationer

Pulje

Tilskud til etablering af byhave 2023

Ansøgningsfrist

01/10/2023

Der kan søges om tilskud til etablering af en byhave i gården eller på tagterrassen i tilknytning til ansøgers ejendom. Puljen skal give beboerne i de største byer nemmere adgang til en grøn oase.
 • Puljens størrelse
  4,2 mio. kr. i 2023.
 • Tilskuddets størrelse
  25.000 - 250.000 kr.
 • Ansøgerkreds
  Ejerforeninger, andelsforeninger og private udlejere i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg.
 • Bemærk
  Projektet må ikke igangsættes før ansøger har modtaget et tilsagn fra Social- og Boligstyrelsen.

Pulje

Pulje til økonomisk rådgivning af udsættelsestruede lejere

Ansøgningsfrist

Udløbet

Puljens formål er at nedbringe antallet af udsættelser af lejere i den almene boligsektor, gennem en forebyggende rådgivningsindsats til udsættelsestruede lejere for at stabilisere deres privatøkonomi og undgå udsættelse.
 • Puljens størrelse
  10 mio. kr. i 2023
 • Ansøgerkreds
  Almene boligorganisationer
 • Ikrafttrædelse
  Puljen udmøntes i 2023 under forudsætning af vedtagelsen af finansloven for 2023.

Pulje

Genudmelding af pulje til midlertidigt tilskud til nedsættelse af huslejen

Ansøgningsfrist

Udløbet

Puljen har til formål at reducere antallet af borgere i hjemløshed. Der gives derfor tilskud til nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne.
 • Puljens størrelse
  27 mio. kr. i 2023
 • Tilskuddets størrelse
  16.965 kr. pr. bolig
 • Ansøgerkreds
  Kommuner

Pulje

Tilskud til etablering af byhaver i 2022

Ansøgningsfrist

Udløbet

Bolig- og Planstyrelsen åbnede i 2022 for en pulje til etablering af byhaver i de største byer. Ansøgere som har modtaget tilsagn i 2022 følger regler og ansøgningsproces fastsat i bekendtgørelse nr. 1278 af 13. september 2022 og følgende vejledning.
 • Puljens størrelse
  3,4 mio. kr. i 2022.
 • Tilskuddets størrelse
  25.000 - 250.000 kr.
 • Ansøgerkreds
  Ejerforeninger, andelsforeninger og private udlejere i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg.
 • Bemærk
  Projektet må ikke igangsættes før ansøger har modtaget en påbegyndelsestilladelse fra Social- og Boligstyrelsen.

Pulje

Tilskud til nedsættelse af huslejen på småøerne

Ansøgningsfrist

Udløbet

Der kan søges om tilskud til nedsættelse af huslejen for almene boliger beliggende på småøerne.
 • Puljens størrelse
  6,1 mio. kr. (samlet for årene 2021-2026)
 • Ansøgerkreds
  Almene boligorganisationer kan gennem kommunalbestyrelsen indsen-de ansøgning om tilskud til nedsættelse af huslejen.

Pulje

Tilskud til medfinansiering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger

Ansøgningsfrist

Udløbet

I aftalen af 25. juni 2021 om udmøntning af grøn transportpulje, indgår en pulje på 50 mio. kr., som Bolig- og Planstyrelsen administrerer, til medfinansiering af ladestandere i boligforeninger(almene boligafdelinger, andels- og ejerforeninger).
 • Puljens størrelse
  50 mio. kr.
 • Tilskuddets størrelse
  25% af de samlede tilskudsberettigede udgifter
 • Ansøgerkreds
  Almene boligafdelinger, andelsbolig- og ejerforeninger

Pulje

Tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger

Ansøgningsfrist

Udløbet

Tilskud kan søges til indretning af plejeboliger, så de bliver mere demensegnede, og til handlingsplaner for indretning af demensegnede plejeboliger.
 • Puljens størrelse
  28,5 mio kr.
 • Tilskuddets størrelse
  Op til 25.000 kr. pr. plejebolig
 • Ansøgerkreds
  Ejere af plejeboliger
Liste over ansøgere, formål og tilskud.

Pulje

Pulje til uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

Ansøgningsfrist

Udløbet

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2017 blev der i denne pulje udmøntet 8 mio kr. i 2017 til en målrettet uddannelses- og beskæftigelsesindsats i ghettoer og udsatte boligområder.
 • Puljens størrelse
  8 mio kr. (2017)
 • Tilskuddets størrelse
  2 mio kr. (maksimalt)
 • Ansøgerkreds
  Kommuner og almene boligorganisationer
Der er givet tilsagn til 5 projekter med en samlet ramme på 8 mio kr.:

Fremskudt beskæftigelses- og uddannelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken, Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland

Uddannelses- og jobgaranti i Odense Kommune, Odense Kommune og Civia

Opsøgende jobkonsulent til projekt Trappen, Høje Taastrup Kommune

Flere skal med fra særligt udsatte boligområder, Fredericia Kommune

God Start. Job eller uddannelse, Kolding Kommune