Publikationsliste

Resultat: 3

Vejledning

Praksis for behandling af ansøgninger om godkendelse af nedrivning af almene boliger

Praksis for behandling af ansøgninger om godkendelse af nedrivning af almene boliger.

Rapport

Udenlandske erfaringer med offentlige indsatser mod tomme boliger

Rapport giver viden om indsatser mod tomme boliger, og hvordan man i andre lande håndterer de samme udfordringer. Rapporten undersøger indsatserne for tomme boliger og affolkede landsbyer i Tyskland, Holland og Storbritannien.

Rapport

Vurdering af effekter af nedrivningsindsats med støtte fra pulje til landsbyfornyelse

Rapporten undersøger effekten af nedrivningerne i tre kommuner samt analyserer registerbaseret data for boligmarkedet. Undersøgelsen har fokus på effekter for naboejendomme og de samlede effekter for hele kommunen.

Viser 3 af 3