Publikationsliste

Resultat: 4

Rapport

Aftale om effektivisering af den almene boligsektor 2021-2026

I forlængelse af boligaftalen 2020 skal der fastsættes et nyt effektiviseringsmåltal for den almene boligsektor.

Notat

Monitorering af udgifts- og effektivitetsudviklingen i den almene boligsektor

I aftalen om effektivisering af driften i den almene boligsektor fremgår det, at sektorens effektiviseringsindsats skal monitoreres.

Monitorering af udgiftsudvikling i den almene boligsektor

Notatet viser monitoreringsresultater for 2014-2018, foreløbige resultater for 2019 baseret på budgetter og redegør for opgørelsen af udgiftsbasen, brug af budgetter, beregning af data for beboersammensætning og brug af prisindeks.

Rapport

Mål for effektiviseringen i den almene boligsektor

I forlængelse af boligaftalen 2014 nedsættes en arbejdsgruppe, som skulle komme med forslag til et rimeligt og ambitiøst nationalt måltal for effektiviseringer i den almene sektor

Viser 4 af 4