Publikationsliste

Resultat: 3

Rapport

Aftale om effektivisering af den almene boligsektor 2021-2026

I forlængelse af boligaftalen 2020 skal der fastsættes et nyt effektiviseringsmåltal for den almene boligsektor.

Notat

Monitorering af udgifts- og effektivitetsudviklingen i den almene boligsektor

I aftalen om effektivisering af driften i den almene boligsektor fremgår det, at sektorens effektiviseringsindsats skal monitoreres.

Rapport

Mål for effektiviseringen i den almene boligsektor

I forlængelse af boligaftalen 2014 nedsættes en arbejdsgruppe, som skulle komme med forslag til et rimeligt og ambitiøst nationalt måltal for effektiviseringer i den almene sektor

Viser 3 af 3