Publikationsliste

Resultat: 30

Idekatalog

BOLIG 2.000 referat workshop 2

Referat af 2. workshop i netværket BOLIG 2.000

Idekatalog

BOLIG 2.000 referat workshop 1

Referat af 1. workshop i netværket BOLIG 2.000

Idekatalog

BOLIG 2.000 Musketered

BOLIG 2.000-netværket skal fungere som en national platform for udvikling og vidensdeling i relation til arbejdet med små billige boliger til en husleje på omkring 2.000 kr./md.

Idekatalog

Ny anvendelse af tomme grunde

Kataloget indeholder spændende eksempler fra flere steder i landet, hvor nye etablerede byrum erstatter tomme grunde og dermed bidrager til at skabe nyt liv i byen.

Idekatalog

Inspiration til udvikling af danske købstæder

Eksempelsamlingen beskriver fem byer, Ringe, Ribe, Ikast, Struer og Dannenberg, der har udviklet nye strategier i lyset af de strukturelle og demografiske udfordringer. Alle byer er mellem 5.000 og 15.000 indbyggere.

Idekatalog

Nye billeder på provinsbyerne

'Hvad nu hvis', har Byplanlaboratoriet og de indkaldte eksperter spurgt ti aktive og engagerede kommuner i løbet af 2014. Det er der kommet en række spændende fremtidsbilleder ud af.

Idekatalog

Vejkantsdanmarks fremtid

Projektet undersøger, hvordan vejkantsbyer med faldende befolkningstal kan skrumpes eller afvikles på bedste vis for alle parter.

Idekatalog

Ældre som aktive deltagere i lokalsamfundet

Pjecen formidler en række anbefalinger til, hvordan ældre kan blive en aktiv del af byudviklingen. I pjecen formidler projektgruppen de anbefalinger, som er udarbejdet i forbindelse med projekt ”Lighed i sundhed i ældrelivet”.

Idekatalog

Ildsjæle i områdefornyelsen

Denne publikation er en hyldest til de ildsjæle, der bidrager med deres tid, engagement og sociale netværk og skaber vellykkede områdefornyelser i hele landet.