Publikationsliste

Resultat: 18

Rapport

Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om butiksgader og bymidter under pres 1

Dette baselinenotat udgør første del af den følgeevaluering, som skal vurdere resultater og effekter af byfornyelsesforsøgsprojekterne i Vordingborg, Haslev, Mørke, Rudkøbing og Langå.

Idekatalog

Fornyelse med frivillige hændet - en frivillighedsmodel tager form

Rapporten henvender sig til professionelle byudviklere, der arbejder med at engagere beboere og lokale interessenter aktivt i områdefornyelsen.

Idekatalog

66 nyere byrum

Publikationen giver et beskrivende og billedrigt overblik over nogle af de projekter, der er gennemført indenfor de seneste ca. 10 år.

Idekatalog

Frivillighedsmodellen - håndbog til bedre projekter for frivillige og professionelle

Håndbogen præsenterer Frivillighedsmodellen, som er en ny metode til, hvordan man arbejder systematisk og målrettet med frivillige projekter i områdefornyelsen.

Idekatalog

Sociale partnerskaber med virksomheder - idekatalog til innovative områdeindsatser

Inspirationskataloget indeholder de bedste eksempler på offentlige-private partnerskaber og alliancer, som er til gavn for både virksomheder og beboere i udsatte by- og boligområder.

Rapport

Private investeringer i områdeindsatser

Pjecen Private investeringer i områdebaseret byfornyelse sammenfatter resultaterne fra SBi rapporten Private investeringer i områdebaseret byfornyelse

Idekatalog

Samarbejde med virksomheder i områdeindsatser

Denne pjece præsenterer ny viden om virksomhedernes tilknytning til deres lokale byområde og deres syn på de kommunale byfornyelsesindsatser.

Idekatalog

Sammen står vi stærkere - erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter

Denne rapport sætter fokus på, hvordan kommunerne i Danmarks yderområder er begyndt at arbejde målrettet for at tiltrække veluddannede
medarbejdere

Idekatalog

Borgerne på banen

Håndbog til borgerdeltagelse i lokal byudvikling. Håndbog til praktikere i byfornyelsen og byudviklingen. Bogen indeholder både teoretiske perspektiver, konkrete fortællinger samt metoder og værktøjer til borgerdeltagelse.

Viser 18 af 18