Publikationsliste

Resultat: 286

Afgørelse

Afgørelse vedr. ansøgning om udvidelse af Resedavej/Nørrevang II med nye matrikler

Afgørelse af ansøgning om udvidelse af Resedavej/Nørrevang II

Rapport

Inspirationsmateriale til indretning af plejecentre

Inspirationsmaterialet præsenterer anbefalinger inden for bygningsindretning og design i relation til planløsning, materialevalg, indretning og tekniske løsninger, der bidrager til forebyggelse af smittespredning og trivsel på plejecentre.

Rapport

Rapport om indretning af plejecentre

Rapporten præsenterer en kortlægning af hvordan plejecentres fysiske indretning kan medvirke til smitteforebyggelse og øget trivsel, og giver anbefalinger hertil gennem praksisnære eksempler der understøtter de valgte anbefalinger.

Vejledning

Maksimumsbeløb for støttet byggeri Gammel ordning 2012-2023

Maksimumsbeløbet for støttet boligbyggeri pr. 1. januar 2012 - 2023.
Gammel ordning, hvor skema A er godkendt før 1. august 2020.

Vejledning

Maksimumsbeløb for støttet byggeri Gammel ordning 2023

Maksimumsbeløbet for støttet boligbyggeri pr. 1. januar 2023.
Gammel ordning, hvor skema A er godkendt før 1. august 2020.

Vejledning

Maksimumsbeløb for støttet byggeri 2023

Maksimumsbeløbet for 2023 er gældende for påbegyndt alment byggeri fra 1. januar 2023.

Analyse af almene seniorbofællesskaber - hvem, hvorfor og hvordan

Analyse af BL i 2021 om almene seniorbofællesskaber - hvem, hvorfor og hvordan.

Analyse af fremtiden bofællesskaber i funktionstømtebygninger

Analyse af fremtidens bofællesskaber i funktionstømtebygninger fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i 2016.

Rapport

Beboerbetalingsprocent 2023

Fastsættelse af beboerbetalingsprocent for totaløkonomiske merinvesteringer.