Nyhedsliste

Resultat: 34

Udgivet

08/06/2022

Nyhed

Modulsystemer til tomme bygninger kan skabe flere billige lejeboliger

Kommuner har mulighed for at transformere tomme bygninger i landets yderområder til billige lejeboliger og pendlerboliger, som er et godt supplement til at bygge nyt.
Læs mere

Udgivet

20/10/2021

Nyhed

Bekendtgørelse i høring om tilskud til ladestandere i boligforeninger mv.

Forslag til bekendtgørelse vedrørende udmøntning af puljemidler til medfinansiering af ladestandere i boligforeninger er sendt i høring.
Læs mere

Udgivet

01/01/2021

Nyhed

Nye puljer til almene boliger på de mindre øer

Styrelsen har åbnet for ansøgninger til to puljer. Den ene pulje er til etablering af almene boliger på småøerne og i de fire ø-kommuner, og den anden pulje...
Læs mere

Udgivet

17/11/2020

Nyhed

Høring over bekendtgørelse om tilskud til almene boliger på mindre øer

Styrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse i høring, som udmønter den del af Grøn Boligaftale, der skal styrke udbuddet af almene boliger på småøerne...
Læs mere

Udgivet

02/09/2020

Nyhed

Boligorganisationer kan fremover drive ladestandere og etablere udviklingsselskaber

Nye regler giver boligorganisationer mulighed for at eje og drive ladestandere til elkøretøjer. Organisationerne får samtidig mulighed for at...
Læs mere

Udgivet

01/09/2020

Nyhed

Vejledning om områdefornyelse er opdateret

Vejledningen om områdefornyelse til kommunerne er opdateret og erstatter vejledningen fra 2016. Opdateringen sker på baggrund af en ændring i lovgrundlaget for områdefornyelse.
Læs mere

Udgivet

07/08/2020

Nyhed

Den almene boligsektor opfylder effektiviseringsmålsætning før tid

Den almene boligsektor har fra 2014 til 2019 effektiviseret for omkring 1,7 mia. kr. Sektoren har dermed et år før tid mere end opfyldt målsætningen om at effektivisere for 1,5 mia. kr. pr. 2020. Det viser en analyse af sektorens regnskabstal.
Læs mere

Udgivet

29/05/2020

Nyhed

Forslag skal give boligorganisationer mulighed for at drive ladestandere og etablere udviklingsselskaber

Forslag til nye regler skal give boligorganisationer mulighed for at eje og drive ladestandere til elkøretøjer. Samtidig skal boligorganisationerne have mulighed for at deltage i arealudviklingsselskaber i visse hårde ghettoområder.
Læs mere

Udgivet

27/04/2020

Nyhed

Større incitament til at bygge mindre almene boliger

Maksimumsbeløbet for anskaffelsessummen ved etablering af almene boliger ændres og fastsættes dermed fremover som summen af et beløb pr. bolig og et beløb pr. m2. Ændringerne har virkning fra den 1. august 2020.
Læs mere