Resultat: 9

Udgivet

05/07/2022

Nyhed

Perimetersti forbinder landsby og natur

Med tilskud fra byfornyelsens forsøgspulje har Jammerbugt Kommune i samarbejde med Rambøll gennemført et projekt, som har skabt adgang til naturen og koblet landskab med landsbyen Saltum i Nordjylland.
Læs mere

Udgivet

20/10/2021

Nyhed

Bekendtgørelse i høring om tilskud til ladestandere i boligforeninger mv.

Forslag til bekendtgørelse vedrørende udmøntning af puljemidler til medfinansiering af ladestandere i boligforeninger er sendt i høring.
Læs mere

Udgivet

01/09/2020

Nyhed

Vejledning om områdefornyelse er opdateret

Vejledningen om områdefornyelse til kommunerne er opdateret og erstatter vejledningen fra 2016. Opdateringen sker på baggrund af en ændring i lovgrundlaget for områdefornyelse.
Læs mere

Udgivet

21/01/2020

Nyhed

Konference om bæredygtighed gennem digitalisering – tilmeld dig nu!

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Byggeskadefonden og AlmenNet afholder i fællesskab en konference om digitalisering og bæredygtighed i byggeriet den 30. januar 2020.
Læs mere

Udgivet

09/10/2019

Nyhed

Veteraner som en ressource i områdefornyelser

En ny evalueringsrapport giver en række anbefalinger til kommunerne om, hvordan veteraner kan integreres i en områdefornyelse. Styrelsen har støttet 4 forsøgsprojekter. Resultaterne har været positive for både veteraner og lokalsamfund.
Læs mere

Udgivet

29/09/2019

Nyhed

Fem byfornyelsesforsøg skal afhjælpe tomme butiksgader og bymidter

Med tilskud fra byfornyelsens forsøgspulje har fem provinsbyer siden 2014 arbejdet med omdannelse af tomme hovedgader og bymidter. Nu er projekterne evalueret, og indsatserne har bidraget til en positiv udvikling i byerne.
Læs mere

Udgivet

20/09/2019

Nyhed

Erhvervspartnerskaber som en ny måde at organisere byfornyelse på

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver pjece om, hvordan erhvervspartnerskaber kan udgøre en ny organisationsform for byfornyelse og –udvikling af geografisk afgrænsede områder. Pjecen er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).
Læs mere

Udgivet

06/05/2019

Nyhed

Uddeling af statslige midler til landsbyfornyelse 2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udmelder den statslige ramme til landsbyfornyelse til kommunerne. Der er uddelt midler til 56 kommuner.
Læs mere

Udgivet

29/01/2019

Nyhed

Ny rapport vurderer effekterne af nedrivningsindsatserne i mindre bysamfund

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har udarbejdet en rapport, der vurderer effekterne af nedrivninger i mindre bysamfund foretaget med støtte fra pulje til landsbyfornyelse.
Læs mere
Viser 9 af 9