Ny vejledning om fortætning i det almene byggeri

Publiceringsdato: 23/05/2023
Social- og Boligstyrelsen udsender nu en samlet vejledning om boligbyggeri ved fortætning i almene boligafdelinger.

Social- og Boligstyrelsen udsender nu en samlet vejledning om boligbyggeri ved fortætning i almene boligafdelinger (Vejledning nr. 9405 af 16. maj 2023).

 

Der har de seneste år været øget opmærksomhed om muligheden for at skabe flere almene boliger gennem fortætning. Dette afspejler sig i boligpolitiske aftaler, indgået mellem partier i Folketinget, såvel som i ændret lovgivning.

 

I renoveringssager, som støttes af Landsbyggefonden, skal der efter et følg-eller-forklar-princip tages stilling til, om det er meningsfuldt at supplere renoveringssager med nye almene boliger via fortætning.

 

Der er desuden etableret en ny støtteordning for perioden 2022-2031 med henblik på fortætning.

 

Støtten gives som et bidrag til forbedringsarbejdet i den eksisterende afdeling, i forbindelse med fortætning af nye almene boliger.

 

Den nye vejledning gennemgår de regler, som har betydning ved fortætning i det almene byggeri.

 

Vejledningen kan hentes på Retsinformation.

 

Læs mere i vejledningen her (nyt vindue)

 

Eventuelle spørgsmål til vejledningen kan rettes til chefkonsulent Jacob Østlund Jacobsen på jaj@sbst.dk