Husk at søge om tilskud til etablering af byhaver

Publiceringsdato: 18/11/2022
Den 1. december 2022 er der frist for at søge puljen om tilskud til etablering af byhaver.

Andelsboligforeninger, ejerforeninger og private udlejere kan få støtte til etablering af byhaver i gårde og på tagterrasser. Puljen skal give beboerne i de største byer nemmere adgang til grønne oaser.

 

Ansøgningsfristen var 1. december 2022, og alle ansøgere vil få svar inden udgangen af 2022.

 

Vilkår for puljen

Puljen kan søges af ejerforeninger, andelsforeninger og private udlejere i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg.

 

Støtte

Der er afsat 3.4 mio. kr. årligt i årene 2022, 2023, 2024 og 2025.

 

Der kan gives tilskud med op til 50 % refusion for de tilskudsberettigede udgifter. Tilskudsberettigede udgifter kan være omkostninger til projektering, materialer og anlæg af byhaver.

 

Der gives ikke støtte tilskud til projekter, der allerede er igangsat, ligesom der ikke gives tilskud til drift. Derudover gives der ikke tilskud til anlæg af grønne områder, der tidligere har fået tilskud fra staten.

 

Udvælgelseskriterier

Ansøgningerne vil blive vurderet på baggrund af to kriterier: antal boliger der vil få adgang til byhaven og afstand til et grønt areal. Ansøgningen skal vedlægges et overordnet budget for projektet. 

 

Mere information og vejledning

Du finder mere information om puljen og vejledning til, hvordan du søger på styrelsens hjemmeside. Den kan læses digitalt ved at folde fanebladene ud under de enkelte overskrifter eller hentes som pdf-fil i sin fulde længde. 

 

 

Regler for puljen er fastsat i bekendtgørelse nr. 1278 om tilskud til etablering af byhaver beliggende i de store byer.

 

 

Kontakt

Pernille Ventzel Hansen
Telefon: 4171 7774
E-mail: byhaver@bpst.dk