Webinar om ansøgningsmuligheder til puljerne i boligaftalen Fonden for blandede byer

Publiceringsdato: 30/08/2022
I samarbejde med KL inviterede Bolig- og Planstyrelsen landets kommuner til et webinar om mulighederne for at søge om midler fra puljerne i boligaftalen Fonden for blandede byer den 14. september.

Bolig- og Planstyrelsen inviterede i samarbejde med KL landets kommuner til et webinar om mulighederne for at søge om midler fra puljerne i boligaftalen Fonden for blandede byer onsdag den 14. september kl. 13.00-15.15. Formålet med webinaret var at introducere kommunerne til de nye muligheder i Fonden for blandede byer med særlig vægt på ansøgningsprocesserne for puljerne. Du finder præsentation og optagelse fra webinaret nederst på siden.

 

På webinaret fik kommunerne mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger til puljerne og til de nye bekendtgørelser, der trådte i kraft den 1. juli 2022. Bekendtgørelserne knytter direkte an til puljerne i boligaftalen og præciserer, hvad kommunerne skal være opmærksomme på i ansøgningen, for at kunne komme i betragtning til midlerne.

 

Samlet for puljerne gælder det, at de skal bidrage til at skabe mere blandede byer ved at fremme flere billige almene boliger med plads til alle. Det kan for eksempel være i forhold til at tilskynde til en højere grad af fortætning med nye almene boliger, ny grundkøbslånsordning til understøttelse af nye almene boliger eller etablering af særligt billige almene familieboliger målrettet hjemløse.

 

I præsentationen af de to puljer, der er målrettet hjemløseindsatsen, præsenterede Socialstyrelsen sammen med Bolig- og Planstyrelsen centrale punkter, der skal være indeholdt i den plan for bekæmpelse af hjemløshed, som kommunerne skal udfylde som en del af ansøgningsmaterialet til de to puljer.

 

Det er relevant for kommunerne at være opmærksomme på, at det også er et centralt mål i den politiske aftale, at kommunerne skal afhjælpe hjemløshed. Puljerne vedrørende særligt billige boliger skal således medvirke til at understøtte, at der er billige boliger til, at den enkelte kommune kan løfte denne opgave. Vær opmærksom på, at ansøgningsfristen til puljen vedrørende huslejenedsættelse i eksisterende boliger er 30. september 2022.

 

Herudover var der oplæg fra Landsbyggefonden i forhold til muligheden for at søge om midler til bæredygtige almene boliger.