Ny pulje til byhaver

Publiceringsdato: 17/08/2022
Bolig- og Planstyrelsen åbner 1. oktober 2022 for en pulje, der skal give beboerne i de største byer nemmere adgang til grønne oaser. Puljen støtter etablering af byhaver i gårde og på tagterrasser.

Vilkår for puljen
Puljen kan søges af ejerforeninger, andelsforeninger og private udlejere i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg.

 

Støtte
Der er afsat 3.5 mio. kr. årligt i årene 2022, 2023, 2024 og 2025.

 

Der gives støtte med op til 50 % refusion for de tilskudsberettigede udgifter. Det kan omfatte omkostninger til organisering, forskønnelse, planlægning og indretning af byhaver, herunder til materialer mv.

 

Der gives ikke støtte til projekter, der allerede er igangsat, ligesom der ikke gives støtte til drift. Derudover gives der ikke støtte til anlæg af grønne områder, der tidligere har fået tilskud fra staten.

 

Udvælgelseskriterier
Ansøgningerne vil blive vurderet på baggrund af to kriterier: afstand til et grønt areal og antal boliger der vil få adgang til byhaven. Ansøgningen skal vedlægges et overordnet budget for projektet. 

 

Ansøgningsfrist
Der åbnes for et digitalt ansøgningsskema den 1. oktober 2022, og ansøgningsfristen er 1. december 2022.

 

Sådan søger du
Du skal indsende din ansøgning digitalt. Ansøgningsskemaet gøres tilgængeligt på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside. Alle ansøgere får svar inden udgangen af 2022. 

 

Vejledning
Bolig- og Planstyrelsen udgiver i september 2022 en vejledning, der guider gennem processen.

 

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af byhaver beliggende i de store byer har netop været i høring og træder i kraft 1. september 2022.

 

Kontakt
Pernille Ventzel Hansen
Telefon: 4171 7774
E-mail: pevh@bpst.dk