elbil ladning

Bekendtgørelse i høring om tilskud til ladestandere i boligforeninger mv.

Publiceringsdato: 20/10/2021
Forslag til bekendtgørelse vedrørende udmøntning af puljemidler til medfinansiering af ladestandere i boligforeninger er sendt i høring.

aftalen af 25. juni 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om udmøntning af grøn transportpulje, indgår en pulje på 50 mio. kr. til medfinansiering af ladestandere i boligforeninger (almene boligafdelinger, andelsboligforeninger og ejerforeninger).

 

Denne pulje foreslås udmøntet inden for rammerne af vedhæftede forslag til bekendtgørelse om tilskud til etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger mv., der er i høring frem til den 28. oktober 2021.

 

Høringsmaterialet kan ses på Høringsportalen, hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort.

 

Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesforslaget sendes senest den 28. oktober til Bolig- og Planstyrelsens mailadresse almenbolig@bpst.dk og mærkes:

Høringsvar – navn (høringspartens navn) – ladestanderpuljen  – sags-nr. 2021 – 22090.