Billede af Læsø
Foto: Colourbox

Høring over bekendtgørelse om tilskud til almene boliger på mindre øer

Publiceringsdato: 17/11/2020
Styrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse i høring, som udmønter den del af Grøn Boligaftale, der skal styrke udbuddet af almene boliger på småøerne og i de 4 ø-kommuner (Fanø Kommune, Læsø Kommune, Samsø Kommune og Ærø Kommune.).

Den nye bekendtgørelse indeholder følgende bestemmelser: 

  • Engangstilskud til etablering af almene boliger
    Der kan i perioden fra 2021 til 2026 ydes engangstilskud til etablering af almene boliger beliggende på småøerne og i de fire ø-kommuner. Tilskuddet ydes til nedbringelse af anskaffelsessummen for alment byggeri og udgør 404.000 kr. (2020-prisniveau) pr. bolig. 

  • Tilskud til nedsættelse af huslejen
    Der kan i perioden fra 2021 til 2026 ydes tilskud til nedsættelse af huslejen for almene boliger beliggende på småøerne. Tilskuddet udgør årligt 20.020 kr. pr. bolig (2020-prisniveau).

  • Overskridelse af maksimumsbeløbet for anskaffelsessummen
    Kommunalbestyrelsen kan i perioden fra 2021 til 2026 godkende overskridelse af maksimumsbeløbet for anskaffelsessummen for alment byggeri på småøerne.

 
Der er frist for høringssvar den 8. december 2020.