Boligorganisationer kan fremover drive ladestandere og etablere udviklingsselskaber

Publiceringsdato: 02/09/2020
Nye regler giver boligorganisationer mulighed for at eje og drive ladestandere til elkøretøjer. Organisationerne får samtidig mulighed for at deltage i arealudviklingsselskaber i visse hårde ghettoområder. Reglerne træder i kraft 2. september 2020.

De nye regler fremgår af ændringsbekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.

Bekendtgørelsen gør det muligt for almene boligorganisationer at etablere to nye såkaldte sideaktiviteter:

  1. Ejerskab og drift af ladestandere til elkøretøjer
    Muligheden for ejerskab og drift af ladestandere til elkøretøjer er indført på baggrund af nye krav i byggelovgivningen om etablering af eller forberedelse til ladestandere ved nybyggeri og store ombygninger.
  2. Deltagelse i arealudviklingsselskaber i hårde ghettoområder under visse betingelser
    Et arealudviklingsselskab står for at udvikle og byggemodne et større areal og sælge byggeretter samt deltage i udarbejdelse af projektforslag for området. Selskabet oprettes for at lette gennemførelsen af store udviklingsplaner. 

    Deltagelse i et arealudviklingsselskab er betinget af, at selskabet skal sælge byggeretter til mindst 100.000 m2 etageareal. Det er også en betingelse, at såvel kommunen som en privat part deltager i selskabet, og at kommunalbestyrelsen godkender boligorganisationens disposition.
 

Bekendtgørelse

BEK nr. 451 af 13/04/2015

Bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.

Gældende fra

01/05/2015

Sideaktivitetsbekendtgørelsen. Se ændringen til bekendtgørelsen.