Lov

Resultat: 33

Bekendtgørelse

BEK nr. 2136 af 21/12/2020

Bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i økommuner samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne

Gældende fra

01/01/2021

Lov

LBK nr 1203 af 03/08/2020

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

Gældende fra

20/06/2020

Lov om almene boliger, herunder beboerdemokrati, anvisning, finansiering m.v.

Bekendtgørelse

BEK nr. 75 af 28/01/2020

Bekendtgørelse om skæve boliger

Gældende fra

01/02/2020

Bekendtgørelse omhandler muligheden for at søge om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Bekendtgørelse

BEK nr. 14 af 09/01/2020

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Gældende fra

13/01/2020

Støttebekendtgørelsen.

Bekendtgørelse

BEK nr. 489 af 29/04/2019

Bekendtgørelse om landsbyfornyelse

Gældende fra

02/05/2019

Fastsættelse af bestemmelser for anvendelse af den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse i henhold til § 93 i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1354 af 27/11/2018

Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder

Gældende fra

01/12/2018

Bestemmelser vedrørende udviklingsplaner

Bekendtgørelse

BEK nr. 1360 af 28/11/2018

Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

Gældende fra

01/12/2018

Udlejningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse

BEK nr. 1365 af 29/11/2018

Bekendtgørelse om afgrænsning af boligområder efter § 61 a, stk. 3, i lov om almene boliger m.v.

Gældende fra

01/12/2018

Oversigt over boligområder

Bekendtgørelse

BEK nr. 1146 af 18/09/2018

Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.

Gældende fra

01/10/2018

Fastsættelse af bestemmelser om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende bygningsfornyelse, samt beslutningsprocedurer for projekter vedrørende friarealer og fælleslokaler i forbindelse med byfornyelse