Effektiviseringsaftalen

Sidst opdateret 24/06/2022

Effektivisering af den almene boligsektor

Der er fokus på effektivisering af driften i den almene boligsektor, fordi driftsudgifterne over en årrække er steget mærkbart. Høje driftsudgifter resulterer i høje huslejer, hvilket sætter beboernes økonomi under pres. Derfor har effektivisering af den almene sektor været et central punkt i Boligaftalen for både 2014 og 2020.

 

I juni 2016 indgik regeringen, KL og BL – Danmarks Almene Boliger en aftale om at sektoren skulle spare 1,5 mia. kr. inden 2020. Dette ambitiøse mål blev nået, og endda før tid.

 

I 2021 blev indgået endnu en effektiviseringsaftale mellem de tre parter, i denne omgang skal sektoren i perioden 2020 til 2026 realisere driftsbesparelser for 1,8 mia. kr. hvoraf de 300,000 kr. skal komme fra energi effektivisering.

 

Effektiviseringsenheden

For at understøtte sektorens effektiviseringsarbejde etablerede regeringen i 2015 en Effektiviseringsenhed, der er beliggende i Bolig- og Planstyrelsen.

 

Effektiviseringsenheden har i samarbejde med sektoren udviklet en avanceret benchmarkmetode, der bruges til at beregne effektivitetstal for alle landets almene afdelinger. Disse tal indgår i boligorganisationernes styringsrapporter og viser, hvem der har stort effektiviseringspotentiale, og hvem der har mindre.

 

Effektiviseringsenhedens benchmark er tilgængelige bl.a. via den almene styringsplatform, tvillingeværktøjet og formidles herudover gennem BL-kredsmøder, konferencer, bilaterale møder mv. Det er også muligt at rette henvendelse til Effektiviseringsenheden og få udarbejdet en rapport med en given organisations effektivitetstal.

 

Foruden at lave effektivitetstal indsamler og videreformidler effektiviseringsenheden viden om bedste praksis således, at mindre effektive afdelinger kan lære af de mest effektive.

 

For mere information, se Effektiviseringsenhedens hjemmeside www.almeneffektivitet.dk eller kontakt ttpl@bpst.dk eller sif@bpst.dk

 

 

Politisk aftale

Grøn boligaftale 2020

Aftale af 19. maj 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar Siddique (UFG).

Rapport

Aftale om effektivisering af den almene boligsektor 2021-2026

I forlængelse af boligaftalen 2020 skal der fastsættes et nyt effektiviseringsmåltal for den almene boligsektor.

Tidligere boligaftaler

Politisk aftale

Boligaftale 2014

Aftale af 28. november 2014 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og DF, Enhedslisten, SF og Det Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor.

Rapport

Mål for effektiviseringen i den almene boligsektor

I forlængelse af boligaftalen 2014 nedsættes en arbejdsgruppe, som skulle komme med forslag til et rimeligt og ambitiøst nationalt måltal for effektiviseringer i den almene sektor

Effektiviseringsenheden

For at understøtte sektorens effektiviseringsarbejde har regeringen etableret en Effektiviseringsenhed, der skal fremme sektorens effektivitet. Enheden har sin egen hjemmeside, hvor du finder mere information om effektiviseringsarbejdet og de beregnede effektivitetstal.