Vejledning om bygge- og bofællesskaber

Sidst opdateret 09/09/2022

Vejledningsenheden

Sidst opdateret 11/10/2022

I Danmark er der en lang tradition for bofællesskabet som en boform med fællesskabet i centrum. Boformen er i dag bredt udbredt og kan både ses i landets store og mindre byer samt på landet – og flere kommer hele tiden til. Andre boformer, som fx. Tiny Houses og byggefællesskaber er ligeledes boformer, der i dag er under udbredelse.

 

Der kan være flere formål med at etablere bygge-  og bofællesskaber. Bygge- og bofællesskaber kan bl.a. bidrage til levende og mangfoldige byer ved en større variation i boligudbuddet, en større arkitektonisk mangfoldighed og gode rammer for fællesskab, der kan understøtte et aktivt naboskab og modvirke ensomhed.

 

Der opleves i dag en stigende efterspørgsel efter etablering af fællesskabsorienterede boformer som bygge- og bofællesskaber. Dette har skabt et øget behov for udbredelse af viden og erfaringer på området.

 

For at understøtte udbredelsen er der i Bolig- og Planstyrelsen etableret en Vejledningsenhed for bygge- og bofællesskaber. Vejledningsenheden kan hjælpe med råd og vejledning samt formidle viden og erfaringer på området til såvel kommuner, almene boligorganisationer, private virksomheder, borgere, mfl. 

 

Viden og inspiration om bygge- og bofællesskaber samt andre alternative boformer vil løbende blive formidlet på denne side.

 

Kontakt Vejledningsenheden for bygge- og bofællesskaber

Vejledningsenheden kan kontaktes pr. e-mail - almenbolig@bpst.dk eller telefonisk:

Thomas Aarup Due, tlf. 40497633

Emma Obel Byrup, tlf. 24496863

Sara Sjøholm, tlf. 20180329

Netværksdag 2022

Sidst opdateret 26/10/2022

Afholdt netværksdag om bygge- og bofællesskaber

Bolig- og Planstyrelsen i regi af Vejledningsenheden for bygge- og bofællesskaber afholdte den 12. oktober 2022 netværksdag om bygge- og bofællesskaber.

 

Bolig- og Planstyrelsen havde inviteret kommuner, boligorganisationer, borgere og private rådgivere/developere m.fl. til at stille skarpt på de behov, erfaringer og udfordringer der opleves i arbejdet med bygge- og bofællesskaber.

 

Det var en inspirerende dag med mange interessante oplæg, som kan findes nedenfor.

 

Program fra netværksdagen

 

 

 

Præsentationer fra netværksdagen

 

Formiddagens oplæg:

 

 

Oplæg på workshops:

 

 

Eftermiddagens oplæg: