BOLIG 2.000

Sidst opdateret 22/12/2020
BOLIG 2.000 var en national platform - et netværk - for videns- og erfaringsudveksling inden for arbejdet med billige boliger. Netværket kørte til udgangen af 2018.

Formålet er at samle aktører, der alle har en aktie i tilvejebringelsen af boliger, der er til at betale for fx studerende, flygtninge, ældre, socialt udsatte og andre, der kan have en lav betalingsevne.


Netværket afholder løbende workshops, hvor der stilles skarpt på en udfordring, ofte med inspiration fra eksterne oplægsholdere samt besøg hos forskellige udviklingsprojekter.


I netværkets arbejdsmandat – den såkaldte musketered – kan der læses mere om netværkets gensidige forpligtelser.


Medlemmer 

De gode og innovative idéer lader sig oftere vokse større ved at blive inspireret og samarbejde på tværs af sektorer og felter. BOLIG 2.000 består derfor af praktikere inden for arbejdet med billige boliger og socialt arbejde, byggeri, renovering og boligdrift samt forskere, lærere og kommunale planlæggere mv. Netværksopbygningen har karakter af en ’sidemandsoplæring’, hvor aktørerne i boligprojekterne så at sige skal udvikle, oplære og kvalitetssikre hinandens projekter.

 

Baggrund

Der er i dag mange aktører - både private, almene og frivillige - der uafhængigt af hinanden arbejder med koncepter for facilitering og etablering af billige boliger af en tilstrækkelig kvalitet, da der er grupper i det danske samfund, som ikke kan leje på det almene eller private udlejningsmarked grundet en for høj huslejen.


Styrelsen har på den baggrund sammen med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) startet BOLIG 2.000 for at samle aktører og sikre erfaringsdeling mellem de forskellige boligsektorer, der arbejder med denne problemstilling, så man i videre omfang kan bygge oven på eksisterende viden.


Initiativet skal ses i sammenhæng med regeringsgrundlagets kap.  19 om tryghed for socialt udsatte og mennesker med handicap, herunder billigere boliger.

Idekatalog

BOLIG 2.000 Musketered

BOLIG 2.000-netværket skal fungere som en national platform for udvikling og vidensdeling i relation til arbejdet med små billige boliger til en husleje på omkring 2.000 kr./md.

Idekatalog

BOLIG 2.000 referat workshop 1

Referat af 1. workshop i netværket BOLIG 2.000

Idekatalog

BOLIG 2.000 referat workshop 2

Referat af 2. workshop i netværket BOLIG 2.000

Idekatalog

BOLIG 2.000 referat workshop 3

Referat af 3. workshop i netværket BOLIG 2.000

Idekatalog

BOLIG 2.000 referat workshop 4

Referat af 4. workshop i netværket BOLIG 2.000