Aktivitets- og mødesteder for veteraner

Sidst opdateret 22/12/2020
Ministeriet inviterer kommuner med igangværende områdefornyelser til at deltage i forsøg.
Det overordnede formål med forsøgsindsatsen er at undersøge, udvikle og afprøve, hvordan aktivitets- og mødesteder for veteraner og deres pårørende kan integreres i eksisterende eller nyetablerede kulturhuse i områdefornyelsen. Som en del af forsøget skal det også afprøves og undersøges, hvordan aktivitets- og mødesteder for veteraner og deres pårørende i et kulturhus kan indgå i den øvrige områdefornyelse og det sociale og kulturelle liv i byen.

Forsøgsmidlerne er uddelt i 2016.

Slutevaluering forventes efterår 2019.