Forsøg og udvikling i byfornyelsen

Styrelsen har mulighed for at sætte fokus på relevante temaer, der kan bidrag til at udvikle byfornyelsesområdet.