Fornyelse af bymidter

Sidst opdateret 08/09/2022

Statslig ramme til fornyelse af bymidter

Sidst opdateret 08/05/2023

Fornyelse og forskønnelse af bymidter samt flere velfærdsfunktioner kan være med til at gøre bymidten mere attraktiv i forhold til at åbne nye butikker og servicefunktioner. Der er derfor afsat 180 mio. kr. i alt i perioden 2022-2027 til fornyelse af bymidter og placering af lokale velfærdscentre.

 

Midlerne til fornyelse af bymidter kan blandt andet anvendes til fysiske forbedringer af bygninger, torve og gågader mv. Derudover kan midlerne anvendes til oprettelse og etablering af velfærdscentre. Det er kommunerne, der skal beslutte, hvilke funktioner der kan placeres i et velfærdscenter. Funktioner i et lokalt velfærdscenter kan fx være borgerservice, tandlæger, læger, aktivitetscentre, tilbud til ældre, kulturskoler, biblioteker mv. Midlerne kan anvendes til flytning/oprettelse af velfærdsfunktioner, forudgående analyse- og udviklingsarbejde, anlæg, istandsættelse mv.

 

Midlerne kan bruges til bygningsfornyelse, områdefornyelse, nedrivning og etablering af velfærdscentre i bymidterne. Staten refunderer 60 procent af kommunalbestyrelsens udgifter.

 

Kommuner som har byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere kan søge del i rammen. De fire ø-kommuner, hvor den største by har under 4.000 indbyggere, kan ansøge med deres største by (Læsø, Samsø, Ærø og Fanø).

 

Ansøgninger skal indsendes til Social- og Boligstyrelsen senest d. 15. maj 2023. Kommunen skal anvende den tildelte ramme inden for to år fra tildelingen. Midlerne anses for anvendt, når kommunalbestyrelsen over for ejeren af en ejendom har forpligtet sig til at yde støtte, eller når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om gennemførelse af en områdefornyelse.

 

De ansøgningsberettigede kommuner skal angive, om de ønsker del i rammen. Herefter uddeles midlerne efter en fordelingsnøgle, udarbejdet af Social- og Boligstyrelsen på grundlag af objektive kriterier.

 

 

Kontakt
Social- og Boligstyrelsen
Pernille Ventzel Hansen
Telefon: 4171 7774
E-mail: pevh@sbst.dk