Inklusionsboliger

Sidst opdateret 07/10/2019
Inklusionsboliger er en boligform, der er målrettet psykisk og socialt sårbare.

I 2022 blev puljen til inklusionsboliger genudbudt med en samlet ramme på 14 mio. kr. Der kunne ansøges per 1. juli 2022 frem til 1. december 2022. Bolig- og Planstyrelsen har behandlet indkomne ansøgninger per den 1. september som adviseret, hvorefter der er meddelt tilsagn til to nye projekter under puljen. Det har været adviseret at styrelsen ville behandle indkomne ansøgninger igen per 1. december, men da puljen nu er fuldt udmøntet, vil der ikke blive givet yderligere tilsagn til nye projekter.

 

 

Inklusionsboliger skal være et tilbud til personer, som på den ene side ikke har problemer af et omfang, som kan begrunde ophold i et botilbud, men som på den anden side har vanskeligt ved at klare sig i egen bolig. 

 

Der skal ved anvisningen til inklusionsboligen være begrundet formodning for, at problemerne kan løses indenfor en 2 årig periode.

 

Det særlige ved inklusionsboligerne er, at der er tilknyttet sociale viceværter, som skal yde socialpædagogisk støtte til beboerne med henblik på, at de kan klare sig i egen bolig og komme tættere på arbejde eller uddannelse.

 

Det er kommunen, som anviser ledige inklusionsboliger efter en konkret vurdering af den enkeltes behov sammenholdt med den støtte, der kan leveres i den ledige inklusionsbolig.

Inklusionsboliger kan oprettes af almene boligorganisationer i samarbejde med kommunen.

 

Der ydes statsstøtte til boligerne. Støtten ydes til:

 

  • Tilskud til ombygning og indretning
  • Huslejetilskud
  • Sociale støttefunktioner
  • Refusion af kommunale tab på garantier for istandsættelsesudgifter ved fraflytning

 

Støtte til huslejetilskud og sociale støttefunktioner kan søges for en periode på op til 15 år.

Ansøgning

Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer

Ansøgning om tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper.

Bekendtgørelse

BEK nr. 252 af 21/03/2017

Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer

Gældende fra

Bekendtgørelsen beskriver, at Bolig- og Planstyrelsen kan give tilsagn om støtte til inklusionsboliger, der etableres i almene familieboliger. Støtten ydes efter ansøgning fra en almen boligorganisation i forening med kommunalbestyrelsen.

Lov

LBK nr 1203 af 03/08/2020

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

Gældende fra

20/06/2020

Lov om almene boliger, herunder beboerdemokrati, anvisning, finansiering m.v.