Salg af almene boliger

Sidst opdateret 07/06/2022
Salg af almene boliger kræver Bolig- og Planstyrelsens godkendelse. Styrelsen kontrollerer, at alle formelle krav er opfyldt, og vurderer, om salg er sagligt begrundet.
En godkendelse kræver, at ansøgeren har dokumenteret en eller flere af følgende problemstillinger:
  1. Byggetekniske problemer, som gør den enkelte bolig uegnet til beboelse
  2. Løft af socialt udsatte boligområder med udgangspunkt i en godkendt social helhedsplan
  3. Udlejningsvanskeligheder og deraf afledte økonomiske problemer
  4. Byudviklingsmæssige årsager (at salget er af væsentlig betydning for udviklingen af et byområde, sker som led i en nært forestående gennemførelse af en lokalplan)

Bemærk, at ansøgningen behandles på baggrund af det fremsendte ansøgningsskema og de vedlagte bilag. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at ansøgningen indeholder alle relevante informationer og dokumenter, inden man indsender det.

Ansøgningsskema for salg af almene boliger 2022

Boligorganisationer skal anvende ansøgningsskemaet til
ansøgning om godkendelse af salg af almene boliger