Nedrivning af almene boliger

Sidst opdateret 07/06/2022
Nedrivning af almene boliger kræver Bolig- og Planstyrelsens godkendelse. Styrelsen kontrollerer, at alle formelle krav er opfyldt, og vurderer, om nedrivningen er sagligt begrundet.
En godkendelse kræver, at ansøgeren har dokumenteret en eller flere af følgende problemstillinger:

  1. Byggetekniske problemer, som gør den enkelte bolig uegnet til beboelse
  2. Løft af socialt udsatte boligområder med udgangspunkt i en godkendt social helhedsplan
  3. Udlejningsvanskeligheder og deraf afledte økonomiske problemer


Bemærk, at ansøgningen behandles på baggrund af det fremsendte ansøgningsskema og de vedlagte bilag. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at ansøgningen indeholder alle relevante informationer og dokumenter, inden man indsender det.

Ansøgningsskema for nedrivning af almene boliger 2022

Boligorganisationer skal anvende ansøgningsskemaet til
ansøgning om godkendelse af nedrivning af almene boliger.