Beboerdemokrati

Sidst opdateret 06/05/2021
Almene boliger er underlagt en række regler om beboerdemokrati. I reglerne fastlås det, at beboerne har det afgørende ord i driften.
I reglerne fastlås det, at beboerne har det afgørende ord i driften af almene boliger.
 
Hver boligorganisation har fire beboerdemokratiske organer:

 

  1. Øverste myndighed som er et repræsentantskab eller en generalforsamling
  2. Bestyrelsen, der vælges af øverste myndighed
  3. Afdelingsbestyrelsen, der vælges af afdelingsmødet
  4. Afdelingsmødet.
 
Boligorganisationens beboere har flertallet både i øverste myndighed og i bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet består udelukkende af afdelingens beboere.
 
Hver af de fire organer har de kompetencer, der er fastsat i lov om almene boliger og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Det er afdelingens beboere, der vedtager budgettet, herunder den vedligeholdelse, fornyelse og de forbedringer, der skal foretages.

Beboerne vælger af deres kreds en afdelingsbestyrelse, som har den daglige kontakt til administration og bestyrelse i boligorganisationen. Der skal holdes mindst et årligt afdelingsmøde for beboerne, hvor der bl.a. forelægges regnskab og behandles budget. Ofte indkaldes der til flere møder bl.a. ved større forbedringsarbejder og andre udgiftskrævende opgaver.

Love og regler

Reglerne om beboerdemokrati fremgår af  kapitel 2 i lov om almene boliger m.v. og almene boliger m.v., kapitel 2-5 i bekendtgørelse om drift af almene boliger og de gældende normalvedtægter.

Lov

LBK nr 1203 af 03/08/2020

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

Gældende fra

20/06/2020

Lov om almene boliger, herunder beboerdemokrati, anvisning, finansiering m.v.

Bekendtgørelse

BEK nr. 70 af 26/01/2018

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Gældende fra

01/02/2018

Driftsbekendtgørelsen

Normalvedtægter

Du kan finde og se bekendtgørelser om normalvedtægter i styrelsens lovstofdatabase.