Bolig- og Planstyrelsens fagområder er med kongelig resolution af 15. december 2022 ressortoverført til hhv. Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Kirkeministeriet fra det hidtidige Indenrigs- og Boligministerium. Fagområderne i Center for Byggeri og Center for Bolig samt sager vedrørende Christiania er ressortoverført til Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Fagområderne i Center for Plan og Center for Landdistriktsudvikling er ressortoverført til Kirkeministeriet. Du kan finde hjemmesiden til den nye Plan- og Landdistriktsstyrelse på www.plst.dk.

Udgivet

01/02/2023

Nyhed

Ny rapport: Bygninger opført med Bach & Egmoses elementbyggesystem er ikke i fare for at kollapse på trods af skader på facadeelementer

Bygninger opført med elementbyggesystemet ’Danske Typeskoler’ er ikke i fare for at kollapse som følge af skader på facadeelementerne, da facadeelementerne ikke er bærende. Facadernes tilstand stiller dog krav til fortsat øget opmærksomhed.
Læs mere