Bolig- og Planstyrelsens fagområder er med kongelig resolution af 15. december 2022 ressortoverført til hhv. Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Kirkeministeriet fra det hidtidige Indenrigs- og Boligministerium. Fagområderne i Center for Byggeri og Center for Bolig samt sager vedrørende Christiania er ressortoverført til Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Fagområderne i Center for Plan og Center for Landdistriktsudvikling er ressortoverført til Kirkeministeriet. Du kan finde hjemmesiden til den nye Plan- og Landdistriktsstyrelse på www.plst.dk.

Udgivet

13/01/2023

Nyhed

Anbefalinger til indretning af plejecentre

Ny rapport giver konkrete anbefalinger til indretning af plejecentre med henblik på smitteforebyggelse og øget trivsel blandt beboerne.
Læs mere