Boligmarked

Boligmarkedet skal være i balance i hele Danmark.

Vi arbejder med udvikling, effektivisering og regulering af den almene boligsektor. Det gør vi for at sikre blandede by- og boligområder med gode boliger i hele landet, og som er til at betale for både unge, ældre og familier. Vi bidrager også til nedbrydning af parallelsamfund ved fx monitorering, analyser og opfølgning på udviklingsplanerne for særligt udsatte boligområder.